Skip Navigation
 

Beschermt uw privévermogen

Als ondernemer neemt u beslissingen op vele momenten in uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op uw privévermogen worden verhaald. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en uw privévermogen te beschermen.

 
 

Hiervoor bent u verzekerd

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Automatisch dekking voor (nieuwe) dochtermaatschappijen
  • Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders
  • Verdedigingskosten
  • Kosten in noodgevallen
  • Kosten onderzoek en vooronderzoek
  • Public Relations kosten

   

Voor wie is deze verzekering?

Deze aansprakelijkheid geldt voor de hele raad van bestuur, raad van commissarissen en toezichthouders van een N.V. en B.V, maar ook voor een stichting, vereniging of coöperatie.

   

Veelgestelde vragen

Het afnemen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan nog wel eens tot vragen leiden. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen op een rijtje gezet en vast beantwoord.

Naar FAQ

Voorbeelden van schades

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld op basis van verschillende gronden. Denk bijvoorbeeld aan onbehoorlijke taakvervulling, misleidende voorstelling van zaken in de jaarrekening, het niet tijdig voldoen aan bepaalde verschuldigde premies of belastingen of een onrechtmatige daad. Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden voor dit tekortschieten.

De voormalige bestuurders van een bedrijf worden door een curator gedagvaard voor mismanagement en asset stripping nadat bij de liquidatie van een Franse dochteronderneming een significant tekort aan activa aan het licht komt.

Een dochteronderneming van een bedrijf dient een claim in tegen zijn bestuursvoorzitter wegens schending van zijn fiduciaire verplichtingen met betrekking tot gebrekkig toezicht op de derivatentransacties van het bedrijf.

Aandeelhouders van een bedrijf dagen het voor het gerecht, met de aantijging dat het valse en misleidende informatie in zijn rapporten, persberichten en conference calls met analisten had gepresenteerd, waardoor de Level 1 American Depository Receipts en gewone aandelen van de verzekeringnemer werden verhandeld tegen kunstmatig hoge koersen.

De aandeelhouders van een bedrijf keuren juridische actie goed tegen zijn bestuursvoorzitter en voormalige bestuurders, met de aantijging dat het bedrijf verliezen heeft geleden ten gevolge van het overboeken van fondsen naar een investeringsentiteit.

Na het verzekerde bedrijf te hebben gekocht, initieert de koper een juridische actie tegen de voormalige directeur, met de aantijging dat de bestuurder valse informatie had gegeven, wat weer leidde tot een overwaardering van de activa van het verzekerde bedrijf.

 
 

Meer informatie

Verzekeringskaart

Met verzekeringskaarten zie je heel snel wat wel en niet verzekerd is als je bij ons een verzekering afsluit. Zo begrijp je snel wat onze polisvoorwaarden zijn. Het helpt je om de verzekering van AIG met die van andere aanbieders te vergelijken.

Bekijk Verzekeringskaart

   

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 310,-.

Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

 
 

Wij zijn Flow

Heb je vragen of hulp nodig bij het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Wij staan klaar om je te helpen.

Fatima Batouy

Lianne de Bruin

Jaco Schilder

Nazik Uçar

Bel ons

+31 10 453 5455

E-mail ons

BSD_NL@aig.com