Skip Navigation
 

Beschermt u tegen beroepsfouten

Beroepsfouten komen overal voor, ook bij u als ondernemer. Een verkeerde berekening of advies kan dan tot financiële schade leiden. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u in zulke situaties helpen. Of het nu door u zelf is veroorzaakt of door één van uw medewerkers.

 
 

Hiervoor bent u verzekerd

  • Aansprakelijkheid voor fouten van externe deskundigen
  • Reconstructiekosten van verloren documenten
  • Kosten van verweer
  • Door een ondergeschikte opzettelijke veroorzaakte schade
  • Opzettelijk veroorzaakte smaad en laster
  • Zaak & vermogensschade, afhankelijk van beroepsgroep

 

   

Voor wie is deze verzekering?

Wij bieden standaard oplossingen voor verschillende beroepen in de commerciële dienstverlening, zoals architecten, makelaars, ICT-ers, advocaten en management consultants.

Naast de standaard beroepen bieden wij oplossingen op maat.

Voorbeelden van schades

Het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade door een beroepsfout is de laatste jaren gegroeid. Door veranderingen in het juridische klimaat is men zich meer bewust dat zij schade via gerechtelijke procedures kunnen verhalen. Zelfs als dit ongegrond is kunnen de kosten om hiertegen in verweer te gaan hoog oplopen.

Een advocatenkantoor vertegenwoordigt hun cliënt in een echtscheidingsprocedure. Uiteindelijk beweert de cliënt dat de advocaten niet met redelijke vaardigheid en zorg hebben gehandeld in haar vordering tot financiële tegemoetkoming waardoor de cliënt aanzienlijk minder kreeg dan waarop zij recht had.

Een IT-provider sluit een contractuele overeenkomst met een klant om een gegevensbeheersysteem te vervangen. Om verschillende redenen ontvangt de klant geen systeem dat aan de vereisten voldoet. Het contract komt tot een einde met elke partij bewerend dat zij het recht hebben om een schadevordering na te streven.

Een mediabedrijf plaatst muziek voor een televisieadvertentie, maar gebruikt een versie van de muziek waarvoor het niet de rechten heeft en wordt geconfronteerd met maatregelen voor financieel verhaal.

In een vergelijkbare situatie werd een uitgever die betrokken is bij het publiceren van educatieve handboeken ervan beschuldigd inbreuk te maken op auteursrechten van verschillende fotografen waarvan de afbeeldingen in de boeken zijn weergegeven.

De klant van een assurantietussenpersoon bezit een restaurant dat door brand is vernietigd, maar de verzekeringsmaatschappij wijst de schade af op grond van een verkeerde voorstelling van zaken. De klant probeert het financiële verlies te verhalen op hun assurantie tussenpersoon door te beweren dat de assurantietussenpersoon de juiste feiten niet aan de verzekeraar heeft doorgegeven.

Een accountantskantoor adviseert hun cliënt over de fiscale behandeling van een brandstoftoeslagregeling voor werknemers. De klant beweert dat de accountants belangrijke informatie over het beheer van de regeling hebben weggelaten en ook niet hebben gemeld dat het in werking zijnde systeem niet strookte met de belastingwetgeving.

 
 

Meer informatie

Verzekeringskaart

Met verzekeringskaarten zie je heel snel wat wel en niet verzekerd is als je bij ons een verzekering afsluit. Zo begrijp je snel wat onze polisvoorwaarden zijn. Het helpt je om de verzekering van AIG met die van andere aanbieders te vergelijken.

Bekijk Verzekeringskaart

   

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 350,-. Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van uw beroep, jaaromzet en wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

 

 
 

Neem contact met ons op

    Bel ons

+31 10 453 5455

    E-mail ons

BSD_NL@aig.com