Skip Navigation
 

Biedt zekerheid in het verkeer

De verkeersdrukte in Nederland neemt toe. De filezwaarte en extra reistijd stijgen voor alle weggebruikers. Met deze toenemende verkeersdrukte groeit ook het aantal verkeersongevallen. Onze Schadeverzekering Verkeersdeelnemers biedt zekerheid als één van uw werknemers bij een verkeersongeval schade veroorzaakt.

 
 

Hiervoor bent u verzekerd

    Ongevallen tijdens dienstreizen

    Ongevallen tijdens woon-werkverkeer

    Ongevallen tijdens in-, op- en uitstappen van het motorrijtuig

    Ongevallen tijdens het verrichten van noodreparaties

    Ongevallen op het terrein van tankstations

   

Voor wie is deze verzekering?

Al uw werknemers, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden, oproep-, vakantie- en uitzendkrachten zijn standaard verzekerd in de collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemers. Ook de directeur-grootaandeelhouder is standaard meeverzekerd. U kunt zzp’ers aanvullend meeverzekeren.

Voorbeelden van schades

Als één van uw werknemers bij een ongeval betrokken raakt is dit erg vervelend. Uw werknemer kan hier letsel of materiële schade aan overhouden. Helaas kunnen wij die schade niet wegnemen. Maar wij helpen u wel de schade te vergoeden. Dit doen wij standaard tot € 1.000.000,- en tegen een premietoeslag van 15% tot € 2.500.000,-.

Tijdens wachttijd tussen twee vluchten besluit een piloot samen met zijn vriendin met een taxi naar een restaurant te gaan. Er overkomt hem een verkeersongeval en hij loopt een dwarslaesie op.

De Hoge Raad oordeelt dat de wachttijd zodanig verband houdt met de werkzaamheden dat ook tijdens de wachttijd een verplichting op de werkgever rust en dat artikel 7:611 BW van toepassing is: de werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen.

Een werkneemster van een thuiszorgorganisatie komt door gladheid ten val tijdens het fietsen op de openbare weg van een cliënt naar een andere cliënt. Zij loopt schade op waar zij niet voor verzekerd is en stelt hiervoor haar werkgever aansprakelijk primair op grond van artikel 7:658 BW en subsidiair op grond van artikel 7:611 BW.

Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW wordt afgewezen door de Hoge Raad nu de werkgever geen zeggenschap heeft over de inrichting van de openbare weg en geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden op de openbare weg. De zorgplicht reikt niet zo ver.

De tweede grondslag slaagt wel. De gevolgen van het niet nakomen van het goed werkgeverschap is goed verzekerbaar tegen betaalbare premies en om die reden is de werkgever gehouden zorg te dragen voor een dergelijke verzekering.

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

 
 

Meer informatie

Verzekeringskaart

Met verzekeringskaarten zie je heel snel wat wel en niet verzekerd is als je bij ons een verzekering afsluit. Zo begrijp je snel wat onze polisvoorwaarden zijn. Het helpt je om de verzekering van AIG met die van andere aanbieders te vergelijken.

Bekijk Verzekeringskaart

   

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 250,-.

Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

 
 

Wij zijn Flow

Heb je vragen of hulp nodig bij het afsluiten van een SVV verzekering? Wij staan klaar om je te helpen.

Sandra Strausz

Gilda dos Santos

Bel ons

+31 10 453 5455

E-mail ons

BSD_NL@aig.com