Skip Navigation
 

Gevolmachtigde agenten

Wij bieden schadeverzekeringen aan via onafhankelijke adviseurs en gevolmachtigde agenten. Gevolmachtigde agenten hebben van ons de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders namens AIG verzekeringsproducten aan te bieden. In alle gevallen blijft AIG de risicodrager.

Een gevolmachtigde agent is onafhankelijk en kan naast onze verzekeringsproducten ook voor verzekeringsproducten van andere verzekeraars kiezen. Een verplichting om verzekeringen in volmacht bij AIG onder te brengen bestaat er niet.

 
 

Werkzaamheden gevolmachtigde agent

Een gevolmachtigde agent werkt zoals een verzekeraar en neemt diens werkzaamheden grotendeels over. Denk aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen. Of het voeren van de polisadministratie, de incasso en soms zelfs de schadebehandeling.

Een gevolmachtigde agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval AIG.

Een gevolmachtigde agent werkt altijd met een bemiddelaar die de advisering aan de klant verzorgt en die door deze klant is aangesteld. Dit kan een eigen bemiddelaar zijn of dit kunnen diverse externe bemiddelaars zijn. Het aanspreekpunt voor de klant is dan altijd de gevolmachtigde agent of de aangestelde bemiddelaar.

   

Regulering

Een gevolmachtigde agent moet altijd beschikken over de vereiste vergunningen. Die worden bovendien regelmatig getoetst. Deze vergunningen worden geregistreerd bij de AFM, de Nederlandse toezichthouder.

Veel gevolmachtigde agenten zijn aangesloten bij een branchevereniging. Bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).

   

Overzicht

AIG geeft volmachten uit aan gevolmachtigde agenten voor zakelijke schadeverzekeringen. Dit omvat de volgende productgroepen:

Accident & Health

  • Collectieve Ongevallenverekering
  • Zakelijke Reisverzekering
  • SVV
  • WEGAS Plus

Financial Lines

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Cyberverzekering

Specialty

  • Land- en Werkmaterieelverzekering

In onderstaand overzicht ziet u de volledige lijst met door AIG aangestelde gevolmachtigde agenten.

 
 

Meer informatie

Verzekeringskaart

Met verzekeringskaarten zie je heel snel wat wel en niet verzekerd is als je bij ons een verzekering afsluit. Zo begrijp je snel wat onze polisvoorwaarden zijn. Het helpt je om de verzekering van AIG met die van andere aanbieders te vergelijken.

Verzekeringskaart Land- en Werkmaterieel

   

 
 

Wij zijn Volmacht

Heb je vragen of wil je meer informatie over Volmacht? Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om je te helpen.

   

Enrico Bianchi

+31 10 453 54 57

enrico.bianchi@aig.com

   

Andrea van der Kamp

+31 10 453 54 91

andrea.vanderkamp@aig.com