Skip Navigation
 


Beoefenaars van vrije beroepen en andere dienstverleners lopen tegenwoordig meer dan ooit tevoren het risico aansprakelijk gesteld te worden voor schade als gevolg van onzorgvuldig handelen. Veranderingen in het juridische klimaat hebben ervoor gezorgd dat klanten zich er meer van bewust zijn geworden via gerechtelijke procedures hun schade te verhalen. Zelfs ongegronde aantijgingen kunnen de kosten van verweer hoog doen oplopen.

AIG biedt verzekeringsmogelijkheden voor een breed scala aan professionele (beroeps)activiteiten. Wij streven er naar om, in nauwe samenwerking met de met ons samenwerkende makelaars, voor een groot aantal beroepsgroepen zowel standaarddekkingen als maatwerk te leveren, afhankelijk van de behoeften en wensen van onze relaties.

De combinatie van professionaliteit, kennis, ervaring en flexibiliteit zowel bij de acceptatie van risico’s als de behandeling van schaden, maakt het mogelijk passende verzekeringsoplossingen aan te bieden.

Onze wereldwijde vertegenwoordiging stelt ons in staat om internationale programma’s alsmede complexe aansprakelijkheidsrisico’s te kunnen behandelen, maar tegelijkertijd zijn wij ook de geschikte partner voor middelgrote bedrijven. 

Doelgroepen

Wij richten ons op de volgende beroepsgroepen:

Accountants
Advocaten
Assurantietussenpersonen/-makelaars
Call centers
ICT bedrijven
Interim managers
Makelaars o.g.
Management consultants
Notarissen
Octrooibureaus
Reclame-/marketing-/communicatiebureaus
Schade-experts
Technische beroepen (architecten, ingenieurs, bouwkundigen
Trustkantoren
Werving & selectie-/detacheringbureaus 

Naast bovengenoemde beroepsgroepen zijn wij steeds bereid om de verzekeringsmogelijkheden te onderzoeken voor andere beroepsgroepen.

Waarom AIG?

 • Een nuchtere, pragmatische en flexibele aanpak
 • Ervaren team met uitgebreide bevoegdheden
 • Streven naar een driehoeksrelatie; een optimale service aan de makelaar en (potentiële) klant
 • Ruime dekkingsmogelijkheden in combinatie met hoge capaciteit, primair maximaal EUR 25 miljoen
 • Uitgebreid internationaal netwerk
 • Ervaren claims team
 • Mogelijkheden voor projectdekkingen
 • Het AVB kantoorrisico kan direct worden meeverzekerd

Dekking

 • De aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden (vermogens)-schade als gevolg van een door verzekerde gemaakte beroepsfout.
 • Uitgangspunt voor dekking is claims-made: de aanspraak moet tegen een verzekerde zijn ingesteld en bij verzekeraars zijn gemeld tijdens de looptijd van de verzekering.
 • Medeverzekering van het inlooprisico is mogelijk.

Standaard dekkingsuitbreidingen:

 • Dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde voor fouten gemaakt door ingeschakelde externe deskundigen.
 • Dekking voor reconstructiekosten van verloren gegane documenten.
 • Dekking voor kosten van verweer
 • Dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door een ondergeschikte opzettelijk veroorzaakte schade, indien verzekerde als werkgever daarvoor aansprakelijk is.
 • Standaard dekking voor claims ingesteld binnen de Europese Unie. Uitbreiding van het dekkingsgebied is mogelijk, inclusief USA/Canada.
 • Dekking voor smaad en laster, onopzettelijk veroorzaakt door een verzekerde.

Downloads