Skip Navigation
 


Sinds de jaren ‘70 brengt AIG als pionier op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering haar innovatieve product op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

De AIG aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van privaatrechtelijke rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s) bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen.

Bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

De verzekering vergoedt de kosten van externe adviseurs, advocaten die zijn ingehuurd om de bestuurder, commissaris en/of toezichthouder te ondersteunen in het verweer, alsook eventuele  schadevergoedingen en schikkingen.

Doelgroepen

Voor wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekerig hebben wij mogelijkheden voor stichtingen, verenigingen,  bedrijven in het mkb-segment als ook internationale en (US-) beursgenoteerde ondernemingen.

Waarom AIG?

 • uitgebreide acceptatiemogelijkheden
 • primaire capaciteit EUR 25 miljoen
 • versneld offerteproces voor MKB-segment
 • veel expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid
 • jarenlange ervaring op het gebied van schadebehandeling 
 • een groot internationaal netwerk dat mogelijkheden biedt om een internationaal programma op te zetten

Dekking

Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen bieden o.a. dekking voor:

 • de individuele aansprakelijkheid
 • de indirecte aansprakelijkheid
 • de vrijwaring door de rechtspersoon van verzekerde
 • kosten van vooronderzoek & onderzoek
 • kosten in noodgevallen
 • aanvullende bedrag voor verdedigingskosten boven de verzekerde som
 • natuurlijke persoon van de management vennootschap
 • de vereffenaar

Downloads