Skip Navigation
 

Als ondernemer neemt u beslissingen op vele momenten in uw bedrijfsvoering. Maar wanneer zo'n beslissing verkeerd uitpakt kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Beslissingen zoals het aangaan van een risicovolle lening, het stopzetten van bepaalde activiteiten of het niet voldoen aan administratieve verplichtingen kunnen dan tegen u worden gebruikt.  

Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op uw privévermogen worden verhaald. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt u de mogelijkheid om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en beschermt u zodat uw privévermogen geen gevaar loopt.

Waar ben ik tegen verzekerd?

Als u aansprakelijk gesteld wordt voor een verkeerd besluit, kan de schade op uw privévermogen verhaald worden. Met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u hiertegen beschermd. Zo blijft uw privévermogen onaangetast.

Omdat bestuursfouten pas na 5 jaar verjaren, kunt u zich bij ons ook verzekeren als u inmiddels geen bestuurder meer bent. Wij kunnen dan de schade door een fout in het verleden vergoeden. Dit geldt alleen voor schades die gemeld worden na de ingangsdatum van uw verzekering en als het voorval niet eerder bij u bekend was.

U bent verzekerd tegen de verdedigingskosten vanaf het begin van de procedure. U bent hierbij volledig vrij in de keuze van uw advocaat.

De precieze omvang van de dekking en de voorwaarden daarvan staan beschreven op het polisblad en in de daarbij behorende clausules, aanhangsels en polisvoorwaarden. Download onderaan de pagina onze polisvoorwaarden.

Voor wie is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekerig is er voor de gehele raad van bestuur, raad van commissarissen en toezichthouders van een N.V. en B.V, maar ook voor een stichting, vereniging of coöperatie.

 

Waarom AIG?

 • uitgebreide acceptatiemogelijkheden
 • primaire capaciteit EUR 15 miljoen
 • versneld offerteproces voor MKB-segment
 • veel expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid
 • jarenlange ervaring op het gebied van schadebehandeling 
 • een groot internationaal netwerk dat mogelijkheden biedt om een internationaal programma op te zetten

Dekking

Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen bieden o.a. dekking voor:

 • de individuele aansprakelijkheid
 • de indirecte aansprakelijkheid
 • de vrijwaring door de rechtspersoon van verzekerde
 • kosten van vooronderzoek & onderzoek
 • kosten in noodgevallen
 • aanvullende bedrag voor verdedigingskosten boven de verzekerde som
 • natuurlijke persoon van de management vennootschap
 • de vereffenaar
 • aparte limiet voor beslaglegging
 

Veelgestelde vragen

Het afnemen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan nog wel eens tot vragen leiden. Wij hebben hieronder de meest gestelde vragen op een rijtje gezet zodat u als bemiddelaar de klant zo goed mogelijk verder kan helpen.

Bekijk ze hier