Skip Navigation
 

Milieuverzekeringen

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

 

Onze producten bieden dekking voor:  

Plotselinge en geleidelijke verontreiniging 

Opruimingskosten op zowel het eigen terrein als bij derden 

Biodiversiteitsschade 

Doelgroepen

Nationale bedrijven en multinationals.

Producenten van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten

Opslag van bulkgoederen, magazijnen en distributiecentra groot- en detailhandel.

Installaties en instellingen voor de behandeling en verwerking van afval.

Commerciële bedrijven en non-profit instellingen zoals ziekenhuizen, winkelcentra,laboratoria, hotels en wooncentra.

Waarom AIG?

  • Ruime, flexibele dekking. 
  • Op maat gemaakte voorwaarden voor complexe risico’s.  
  • Ervaren acceptanten en een gespecialiseerde schadedienst. 
  • Solide financiële zekerheid.

 Dekking

  • Bedrijfsschade (optioneel)
  • Personenschade en zaaksschade
  • Kosten van verweer
  • Schade aan het milieu ontstaan tijdens transport (optioneel)
  • Milieuschade niet ontstaan door verontreiniging

PRODUCT OVERZICHT

Onze milieuaansprakelijkheidsverzekeringen zijn op maat gemaakte verzekeringen om in de behoeften van allerlei soorten bedrijven te voldoen.

AIG biedt verschillende producten aan om in die behoeften te kunnen voorzien. Drie van onze producten zijn hieronder weergegeven. 

Biedt een verzekering voor uw milieu-aansprakelijkheidsrisico’s. En is met name gericht op schade ontstaan door verontreiniging al dan niet voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten. Wij bieden mogelijkheden voor zowel locaties in Nederland als daarbuiten.

Biedt een verzekering voor alle bedrijven die werkzaamheden bij derden verrichten. Denk hierbij aan aannemers, installatiebedrijven etc, maar ook voor  landeigenaren en projectontwikkelaars die werkzaamheden laten uitvoeren op hun terreinen.

Biedt een verzekering voor bedrijven die zich bezighouden met asbestverwijdering of bedrijven die asbest laten verwijderen op hun terrein.

CLAIMS

AIG heeft wereldwijd vele jaren ervaring met milieuverzekeringen opgebouwd. Milieuschades zijn over het algemeen vrij complex en vereisen een gedegen en zorgvuldige aanpak. Onze claimshandlers zijn ervaren professionals die uw claim van begin tot eind zullen begeleiden.

PIER Europe

Het ongeëvenaarde responsnetwerk van AIG biedt u in geval van een milieu-incident betrouwbare en gespecialiseerde ondersteuning wanneer uw bedrijf dit het meest nodig heeft.

 

Hoe meldt u een incident aan PIER Europe?

PIER Europe is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op telefoonnummer +44 (0)1273 400965. 

Geef bij uw melding uw contactinformatie door en geef een korte beschrijving van het incident.

Indien u PIER Europe gebruikt wordt dit niet gezien als een officiële schademelding onder uw polis. U dient de procedure als vermeld in uw polis ten aanzien van het melden van een claim alsnog te volgen.