Skip Navigation
 


In de afgelopen jaren is het bewustzijn bij consumenten voor het 'gevaar' van producten sterk toegenomen en zijn de eisen die door overheden en afnemers worden gesteld aangescherpt.

Daarnaast heeft globalisering geleid tot een complexere en moeilijker beheersbare supply chain.

De gevolgen zijn dat producten vaker worden teruggehaald uit de distributieketen en de financiële consequenties van een recallactie zijn toegenomen.

Denk bij deze financiële consequenties niet alleen aan de kosten die gemoeid zijn met de terugroepactie, maar ook aan de waarde van de teruggeroepen producten, omzetverlies, verlies van marktaandeel en aantasting van de goede naam.

De productcontaminatieverzekering van AIG dekt verschillende kosten die te maken hebben met het terughalen van producten na onvoorziene of opzettelijke aantasting van het product. Deze verzekering voorziet in dekking van financiële verliezen voor een bedrijf die ontstaan na een terughaalactie. Daarnaast krijgt verzekerde advies en bijstand van gespecialiseerde recall consultants om een incident of recall zo adequaat mogelijk te kunnen behandelen.

Doelgroepen

Wij richten ons op productie- en handelsbedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, die eindproducten op de markt brengen.

Waarom AIG?

Een nuchtere, pragmatische en flexibele aanpak 

 • Ruime dekkingsmogelijkheden
 • Beschikbare capaciteit tot EUR 15 miljoen
 • Uitgebreid internationaal netwerk
 • Begeleiding door AIG’s loss control engineers
 • Incident response bijstand door consultants van NSF
 • Ervaren claims team dat wereldwijd grote en complexe schadegevallen behandelt
 • NOVI - een schattingstool voor de financiële gevolgen van product recall

Verzekerde gebeurtenissen & dekking

Verzekerde gebeurtenissen

 • Onvoorziene contaminatie, inclusief verkeerde etikettering
 • Recall op last van overheden (in verband met gezondheidscriteria)
 • Opzettelijke contaminatie
 • Productafpersing

Gedekte schade-elementen

 • Recallkosten (zowel de door verzekerde als door derden gemaakt)
 • Vernietigingskosten
 • Vervangingskosten teruggeroepen producten
 • Bedrijfsschade (verlies aan brutowinst)
 • Herdistributiekosten
 • Rehabilitatiekosten
 • Afpersingskosten

DOWNLOADS

NOVI PRODUCT RECALL COST ESTIMATOR

NOVI Product Recall Cost Estimator

Readmore >