Skip Navigation
 


De zakelijke dienstverlening is in alle hoeken en gaten van de samenleving terug te vinden. De commerciële dienstverlening omvat zowel de zakelijke als de persoonlijke dienstverlening. Tot de zakelijke dienstverlening behoren makelaars, assurantietussenpersonen, advocaten en notarissen, administratieve dienstverlening (accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren), uitzendbureaus, economische adviesbureaus, ingenieurs, architecten, communicatiebureaus, ICT-diensten en facilitaire dienstverleners als schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Tot de persoonlijke dienstverleners worden de bedrijven gerekend die gericht zijn op de verzorging van personen, zoals kappers. Ook branches als autorijscholen en kinderopvang worden tot de persoonlijke dienstverlening gerekend.

Er zijn ongeveer 260.000 bedrijven actief en er werken bijna 1.500.000 in de zakelijke dienstverlening. In deze sector is in verhouding tot andere sectoren het aantal starters erg groot en zijn er veel ZZP-ers actief. Dat wordt vooral veroorzaakt door een lage investeringsgraad bij de start van een onderneming.

Veel bedrijven in deze sector worden geraakt door het slechte economische tij van de laatste jaren. Er worden vrijwel geen huizen verkocht en dat raakt de makelaar in onroerend goed, de notaris en de hypotheekadviseurs. Architecten & ingenieurs worden economisch geraakt omdat de bouw van huizen op slot is en opdrachten uitblijven.

De hele sector heeft te maken met een toenemende concurrentie en prijsdruk. De sector zal op deze veranderingen moeten inspelen want de verwachting is dat dit niet tijdelijk is. Meer efficiëntie door onder andere het gebruik van ICT-toepassingen en kritisch kijken naar de kosten zijn hier een onderdeel van. Anderzijds zal de branche moeten innoveren en ook hun businessmodellen tegen het licht moeten houden. De kritische klant van vandaag verwacht nog meer professionaliteit, maatwerk en betrokkenheid van zijn partner in business. Innovatie en de introductie van nieuwe bedieningsconcepten lijken inmiddels geen vrijblijvende keuzes meer, maar randvoorwaarden voor toekomstgericht ondernemen. Veel bedrijven zoeken steeds meer de samenwerking, daar waar ze elkaar kunnen versterken.

(bronnen: Rabobank Cijfers & Trends en VOS ABN-AMRO)

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Energy

Specialistische verzekeringskennis in de sectoren van olie & petrochemie, energie-opwekking, chemische industrie, offshore, constructie, montage en machinebreuk.

Maritieme Aansprakelijkheid

Oplossingen voor bedrijven die service en support bieden aan de maritieme industrie, zoals veilig transport, logistiek, behandeling en opslag van goederen.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Goederentransport

Onze goederentransportverzekering biedt een ruime dekking voor uw goederen tijdens het gehele traject.

Mergers and Acquisitions

Faciliteert het fusie- of overnameproces.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.