Skip Navigation
 


Chemie
De netto omzet in de chemische industrie is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. In 2012 bedroeg de netto omzet EUR 60 miljard (EUR 53 miljard exclusief farma), een stijging van ongeveer 9% ten opzichte van 2011. Deze stijging werd veroorzaakt door een lichte stijging in de afzetprijzen en een toenemende productie. De prijzen van de binnenlandse afzet stegen harder dan die van de buitenlandse afzet. De productie is in 2012 weer boven het niveau van 2007 gekomen, het beste productiejaar van voor de crisis. De chemische industrie blijft met 2,5 % een grote bijdrage leveren aan het Nederlands bruto binnenlands product (2% exclusief farma). In 2012 werkten er ongeveer 64.000 mensen in de chemische industrie, waarvan 15.000 in de farmaceutische industrie. Chemie levert een belangrijke bijdrage aan onze export, 80% van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% naar landen binnen Europa. De export is in 2012 zelfs met 5% gestegen tot een bedrag van EUR 77 miljard, waarbij Azië zeer positief opviel met een stijging van 15%.

Innovatie en chemie zijn elkaars verlengde. Naast automatisering vinden er veel ontwikkelingen plaats en dienen bedrijven in die sector voorop te blijven lopen om de concurrentiepositie sterk te houden. 2%  van de omzet wordt aan innovatie besteed. In een visiedocument van 2030-2050 worden innovaties op het gebied van recycling en milieu als cruciaal gekenmerkt.

Energie
De energiesector is een belangrijk onderdeel voor de samenleving om enerzijds naar duurzame energievormen over te gaan en vervolgens de continuïteit van onze energieleveranties te waarborgen. Onze economie is zeer gevoelig voor een goed energiebeleid. De omzet in deze sector bedraagt EUR 40 miljard en er zijn 100.000 mensen hierin werkzaam. Energie-Nederland ziet in het SER Nationaal Energie akkoord de aanzet voor een stabiel en gunstig investeringsklimaat, dat bedrijven in staat stelt om de benodigde investeringen te kunnen plegen met effecten voor energie, economie, klimaat, lasten en koopkracht. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de overeenstemming over een gunstiger belastingmaatregel voor lokale energiecoöperaties voor het gebruik door aangesloten burgers. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor de realisatie van talrijke lokale initiatieven. De Nederlandse overheid legt de nadruk op ontwikkeling en rendabel maken van nieuwe technologieën voor groene energie. Door vernieuwing kunnen bedrijven met elkaar concurreren op het gebied van hernieuwbare energie. Nederland is de grootste gasproducent en gasexporteur van de Europese Unie. De overheid wil de goede internationale positie de komende jaren versterken. Nederland moet bijvoorbeeld de rol van gasknooppunt (gasrotonde) van Noordwest-Europa verder uitbouwen. Gas is relatief schoon en Nederland heeft ruime gasvoorraden en een uitstekende infrastructuur.

(bronnen: www.VNCI.nl, www.rijksoverheid.nl  en www.energie-nederland.nl)

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Energy

Specialistische verzekeringskennis in de sectoren van olie & petrochemie, energie-opwekking, chemische industrie, offshore, constructie, montage en machinebreuk.

Maritieme Aansprakelijkheid

Oplossingen voor bedrijven die service en support bieden aan de maritieme industrie, zoals veilig transport, logistiek, behandeling en opslag van goederen.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Goederentransport

Onze goederentransportverzekering biedt een ruime dekking voor uw goederen tijdens het gehele traject.

Mergers and Acquisitions

Faciliteert het fusie- of overnameproces.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.