Skip Navigation
 


Ondanks dat corporate governance al jarenlang hoog op de agenda bij financiële instellingen staat, zullen deze in de komende jaren geconfronteerd worden met een toename qua regelgeving. De grootste financiële crisis is inmiddels bezworen. Daardoor is het duidelijk geworden dat stabilisatie en herstel slechts mogelijk was dankzij de respons en financiële tussenkomst van de overheid.

Het gevolg is dat er sprake is van een voortdurende uitbreiding van mondiale en financiële regelgeving. Deze uitbreiding is gericht op het aanscherpen van interne controleprocedures door het vereisen van anti-cyclische financiële reserves tijdens hoogconjunctuur. Daardoor moet het financiële weerstandsvermogen van financiële instelling verbeteren met het oog op toekomstig economisch zwaar weer. Het uiteindelijke resultaat zal een solide basis voor de toekomst vormen. Wel nemen de compliance-eisen die worden gesteld aan ondernemingen toe, evenals de verantwoordelijkheidsdruk op het senior management. Onder financiële instellingen worden onder andere banken, verzekeraars, hedge funds, venture capital of private equity ondernemingen (durfkapitaal), fondsbeheerders, vermogensadviseurs en vermogensbeheerders verstaan.

De vraag naar specialisme op het gebied van aansprakelijkheid van financiële instellingen wordt beantwoord door een ervaren team van AIG. In ons streven naar passende verzekeringsoplossingen voor nieuwe risico’s, zijn wij continu bezig om te anticiperen op de zich almaar ontwikkelende regulering voor financiële instellingen. 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Goederentransport

Onze goederentransportverzekering biedt een ruime dekking voor uw goederen tijdens het gehele traject.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Mergers and Acquisitions

Faciliteert het fusie- of overnameproces.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.