Skip Navigation
 


De groot- en detailhandel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de economie van Nederland. Kijken we naar enkele feiten dan wordt duidelijk dat dit nog steeds van toepassing is. Bij elkaar bedraagt de omzet EUR 466 miljard. 

Groothandel
Deze sector biedt aan zo’n 530.000 personen werkgelegenheid en is tevens zeer belangrijk voor onze export. Van de totale omzet van EUR 383 miljard we 40% over onze grenzen.

Van invloed zijn ingrijpende ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen, zoals nieuwe technologie en internet, globalisering, duurzaamheid en vergrijzing van de beroepsbevolking. De eindklant neemt een steeds sterkere positie in, vooral door de opkomst van internetgebruik. In 2020 verwachten we dat zo’n 30% van alle bestedingen via online transacties en ‘mobile commerce’ gaan lopen. Snelheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn hierin leidende termen. Er zal behoefte zijn aan goede technologie en aan efficiënte processen om concurrerend te blijven. Het bezitten van data van klanten vraagt om grote zorgvuldigheid in het beheer ervan. Bijvoorbeeld reputatieschade als er een lek ontstaat in data is een groot risico. Per 1 januari 2016 is hierop de wet Datalekken van toepassing die verregaande consequenties kan hebben voor bedrijven bij het lekken van data.

Detailhandel
Er wordt beweerd dat de detailhandel wel eens de backbone is van de Nederlandse economie. Die is solide en daar drijft onze economie al jaren op. Er werken maar liefst 700.000 mensen in deze sector en er zijn zo’n 110.000 winkels.

De invloed van internet speelt bij deze sector een zeer belangrijke rol. Winkels die ook via internet hun waren aanbieden laten in juli 2013 een stijging zien van bijna 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. We zien dat er sprake is van verticale integratie, waarbij een deel van de omzet verdwijnt naar de groothandel. Hierbij komt het effect van de invloedrijke consument, die via internet overal terecht kan, duidelijk naar voren. De verzekerbare risico’s zijn hier nog steeds van belang, alleen zien we ook andere nieuwe risico’s ontstaan, zoals bij het beheren van data van personen.

In de toekomst zullen we het aantal fysieke winkels zien afnemen en de winkels die overblijven zich steeds meer vestigen op de zogenaamde “A” locaties om bereikbaar en aantrekkelijk te blijven voor de consument.
(bronnen: Rabobank, ABN-AMRO, CBS, Detailhandel Nederland  en NVG) 

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Energy

Specialistische verzekeringskennis in de sectoren van olie & petrochemie, energie-opwekking, chemische industrie, offshore, constructie, montage en machinebreuk.

Maritieme Aansprakelijkheid

Oplossingen voor bedrijven die service en support bieden aan de maritieme industrie, zoals veilig transport, logistiek, behandeling en opslag van goederen.

Product Recall

Ruime eigen schade-verzekering voor productcontaminatie en recall in de voedingsmiddelenindustrie.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor beroepsbeoefenaars.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Goederentransport

Onze goederentransportverzekering biedt een ruime dekking voor uw goederen tijdens het gehele traject.

Mergers and Acquisitions

Faciliteert het fusie- of overnameproces.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.