Skip Navigation
 


Informatie- en Communicatietechnologie

Deze sector omvat productsegmenten zoals hardware, software, IT-Dienstverlening, kantoortechnologie, Datacom- en netwerkapparatuur en telecomdiensten.
De totale marktomvang in 2012 bedroeg EUR 29,7 miljard en draagde voor 5% bij aan ons Bruto Nationaal Product (BNP). Er zijn zo’n 47.000 bedrijven in deze sector, waarvan 95% van de bedrijven minder dan 10 medewerkers in dienst heeft. Er is behoefte aan vernieuwing, flexibiliteit en een constante instroom van jonge mensen. Op dit moment zijn er ongeveer 280.000 mensen werkzaam binnen deze sector. De grootste bedrijven uit deze sector medio 2013 zijn:

  1. HP
  2. Cisco
  3. Centric
  4. KPN IT
  5. IBM

We zien veel verschuivingen binnen de sector. Sterke nieuwkomers zijn bijvoorbeeld Orange Business Services en OCOM.

In 2014 wordt een zeer lichte omzetgroei van 1% verwacht. De informatie- en communicatiesector kenmerkt zich door snelle technologische ontwikkelingen, gepaard gaande met sterke concurrentie tussen de verschillende communicatiemedia en tussen de verschillende aanbieders. In de telecommarkt is er sprake van steeds meer toezicht. Aanbieders van IT en informatiedienstverlening zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in andere sectoren, maar ook van de overheid. Waar de subsectoren uitgeverijen, film, telecommunicatie en radio & tv zich negatief blijven ontwikkelen, laten de sectoren IT en informatiedienstverlening voor 2014 een positieve ontwikkeling zien. 

(bronnen: Rabobank Cijfers en Trends ICT, www.nederlandict.nl  en www.computable.nl )

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Beroepsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor beroepsbeoefenaars.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Mergers and Acquisitions

Faciliteert het fusie- of overnameproces.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.