Skip Navigation
 

 

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw heeft de industrialisatie in Nederland zich in rap tempo ontwikkeld. In de twintigste eeuw heeft de industrie verdere stappen gemaakt door automatisering en het gebruik van computers. Vanwege lagere loonkosten in het buitenland werd in recente jaren steeds meer industrie verplaatst naar andere regio’s in de wereld. Inmiddels is hier een omslagpunt bereikt. Bedrijven realiseren zich dat niet alleen lage loonkosten van belang zijn voor een gezonde industrie, maar ook kennis, innovatie, duurzaamheid, specialisatie en flexibiliteit veel waard kunnen zijn.

De sector industrie vertegenwoordigt 12% van de Nederlandse economie. Dat is goed voor bijna 1 miljoen arbeidsplaatsen. Internationaal speelt de industrie ook een belangrijke rol, de export van de totale productie is maar liefst 50%.

We onderscheiden de volgende belangrijkste deelsectoren:

  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Chemische industrie
  • Maakindustrie
  • Grafische industrie

De maakindustrie neemt 30% van de totale industrie voor haar rekening. De meest belangrijke onderdelen die we hierin zien zijn de vervaardiging van:

  • Machines
  • Elektrotechnische apparatuur
  • Transportmiddelen
  • Basismetaal
  • Metaalbewerking
  • Rubber- en Kunststoffen

Veranderende Europese wetgeving leidt er bij bedrijven toe dat zij zich meer bewust worden van de risico’s die zij lopen gedurende het productieproces. Er wordt meer van hen verwacht met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Aansprakelijkheidsrisico’s voor werknemers, producten en milieu nemen verder toe, mede vanwege de steeds verdergaande consumentenbescherming in Europese wetgeving. De industriesector zal de komende tijd daarom sterk in beweging blijven. Duurzaamheid en innovatie zullen hierbij belangrijke punten van aandacht zijn.

Industrie

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Maritieme Aansprakelijkheid

Oplossingen voor bedrijven die service en support bieden aan de maritieme industrie, zoals veilig transport, logistiek, behandeling en opslag van goederen.

Product Recall

Ruime eigen schade-verzekering voor productcontaminatie en recall in de voedingsmiddelenindustrie.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Beroepsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor beroepsbeoefenaars.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Goederentransport

Onze goederentransportverzekering biedt een ruime dekking voor uw goederen tijdens het gehele traject.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.