Skip Navigation
 


De Publieke Sector
De overheid staat erg onder de druk. Er wordt veel bezuinigd op de grote departementen en er worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten. De toelage voor gemeenten wordt niet evenredig verhoogd, waardoor de uitdaging toeneemt om de financiële huishouding op orde te houden. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de burger, waardoor de betrokkenheid van de burger wordt vergroot. Op dit moment werken er ongeveer 305.000 mensen in deze sector, waar dat er enkele jaren terug nog 325.000 waren. Door bezuinigingen worden er geen nieuwe mensen aangenomen en de vergrijzing zorgt voor een natuurlijke terugloop. De publieke sector is een complex werkveld. Urgente, dagelijkse zaken staan soms haaks op de plannen voor de lange termijn. Daarnaast dient de sector altijd de balans te zoeken tussen het belang van de individuele burger en dat van het maatschappelijk collectief.

Steeds meer overheidsinstanties komen daarom met alternatieve oplossingen. Overal om ons heen zien wij aansprekende voorbeelden van een grotere focus op maatschappelijke effecten en een hervorming van verouderde bureaucratie. We bevinden ons in het beginstadium van de overgang naar een nieuw overheidsmodel: de ‘agile’ overheid. Wat kenmerkt een ‘agile’ overheid? Een ‘agile’ overheid is transparant, toegankelijk en behandelt haar belanghebbenden (burgers, bedrijven, politiek) zoveel mogelijk als klanten, zonder daarbij de waarden van de democratische rechtsstaat, zoals rechtvaardigheid, gelijkheid, representatie en participatie uit het oog te verliezen.

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg is met een bijdrage van 13% van het BNP (Bruto Nationaal Product) een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Dat kwam in 2012 neer op bijna EUR 75 miljard. 

In deze sector zijn zo’n 1,2 miljoen mensen werkzaam en nog eens 2,5 miljoen mensen zijn als vrijwilliger actief. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers. De sector laat een positieve ontwikkeling zien als het gaat om een stabiele groei. Er zijn ook veel uitdagingen, zoals de betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Het niveau van onze zorg behoort wereldwijd tot de top en dat willen we graag behouden. We zien gelukkig veel innovaties, mede ondersteund door verdergaande automatisering waarmee de kosten omlaag kunnen worden gebracht en de zorg op afstand gemakkelijker wordt gemaakt. 

Onderwijs
Onderwijs in Nederland staat hoog aangeschreven in de wereld. Nederland staat zevende op de ranglijst van beste onderwijssystemen in de ontwikkelde wereld. De Nederlandse overheid ziet steeds meer het belang in van goed onderwijs en wil de kwaliteit verbeteren om onze concurrentiepositie te versterken en invulling te kunnen geven aan het doel om een sterke kenniseconomie te ontwikkelen. In de sector zijn zo’n 350.000 mensen werkzaam. Binnen deze sector zijn diverse belangenorganisaties actief. De Algemene Onderwijsbond is daarvan de grootste met meer dan 85.000 leden.

(bronnen: Rabobank Cijfers & Trends , PWC rapportage, en www.rijksoverheid.nl )

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.