Skip Navigation
 


Investeer in stenen en grond dan zit je altijd goed. Dat was bijna een economische wetmatigheid. We zien (sociaal-)economische ontwikkelingen die zeer divers zijn en ze hebben allemaal wel effect op de vastgoedsector. Vaak een negatieve impact, maar ook wel positieve. Recent onderzoek door het Centraal Planbureau (Ossokina, 2012) suggereert dat er een grote kans is dat de vraag naar kantoren in de komende drie decennia gaat dalen. Dit door een combinatie van de volgende twee trends:
(i) Dalende werkgelegenheid, als gevolg van vergrijzing.
(ii) Dalend kantoorgebruik per werknemer.

De eerste trend werd al enige tijd geleden onderkend, maar hoeft op zichzelf nog niet te leiden tot een daling van de vraag naar kantoren. De tweede trend heeft zich pas in de recente jaren geopenbaard en vloeit voort uit de technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, zoals telewerken en de groei van het aandeel niet-op-kantoor werkende zzp’er, waardoor er gemiddeld steeds minder kantoorruimte per werknemer nodig is. Bij grotere bedrijven en organisaties is de vloeroppervlakte per werkplek tussen 2003 en 2011 met ruim 10% gedaald van 22,6 m2 naar 19,5 m2 (NFC, 2012).

De Nederlandse kantorenmarkt is, geheel volgens verwachting, nog niet hersteld. De problemen op de kantorenmarkt kunnen nog jaren voortduren. De situatie is in 2012 opnieuw verslechterd. De vraag naar kantoorruimte neemt opnieuw af terwijl het aanbod, ondanks dat er weinig tot geen nieuwe kantoorruimte meer gerealiseerd wordt, toeneemt. Het resultaat is dat de landelijke leegstand opgelopen is tot 16%.

Een toenemende trend is duurzaam bouwen. Dat betekent dat bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan uitwijken naar andere gebouwen met een groen label. 

Het landschap van winkelruimten en winkelcentra gaat de komende jaren sterk veranderen onder andere door de toenemende verkoop via internet. De functionaliteit van winkels en winkelcentra zal veranderen. Kleinere winkels zullen verdwijnen en grotere winkelcentra ontstaan. Supermarkten dragen aan die trend bij. 

Bij de overheid zien we dat zowel de rijksoverheid als de lokale overheden veel gebouwen op de commerciële markt aanbieden. Dat betekent prijsdruk. Verdienmodellen van het verleden zijn niet meer maatgevend voor nu en de toekomst.

In 2005 waren de huizenprijzen in evenwicht ten opzichte van huur en rentes. Er was geen bubble in de markt. Anno 2013 zijn de koopprijzen 10% gedaald en de huren met 20% gestegen. Er is een gat van 30% tussen huur en koop; huren is te duur en kopen is relatief goedkoop. We zien dat de vergrijzing niet bijdraagt aan meer dynamiek in de woningmarkt. Ouderen blijven langer in hun huizen en daarmee wordt de doorstroming beperkt en is projectontwikkeling vol met risico’s. 

(bronnen: ABN AMRO Retail-locaties 2010, www.joneslanglasalle.nl, www.propertynl.com, rapportage vastgoed van 't Rijk )

Bedrijfsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor productie- en handelsbedrijven.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders van bedrijven, stichtingen en verenigingen tegen aanspraken die tegen hen worden aangespannen door bijvoorbeeld toezichthoudende instanties, klanten, schuldeisers of curatoren.

Cyberverzekering

Een complete oplossing om uw cyberrisico's te beheersen.

Milieu

Onze Milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bieden onze klanten een oplossing op maat. De producten zijn gebaseerd op de locaties en daarbij behorende activiteiten van de klant.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval dan is de zaak- en personenschade gedekt.

Zakelijke Reisverzekering

Onze Travel Guard Zakelijke Reisverzekering biedt een uitgebreide reisverzekering tot 12 maanden voor alle personen welke reizen in opdracht van de verzekeringnemer.

Beroepsaansprakelijkheid

Passende verzekeringsoplossingen voor beroepsbeoefenaars.

Collectieve Ongevallenverzekering

Onze Group Plus Collectieve Ongevallenverzekering biedt een flexibele, kosteneffectieve en zeer veel omvattende verzekeringsoplossing om bedrijven te helpen hun meest waardevolle bezit, hun werknemers, te beschermen.

Mergers and Acquisitions

Faciliteert het fusie- of overnameproces.

Property

Innovatieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen voor bedrijven ter bescherming van verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Wegas Plus verzekering

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers (Wegas Plus). Indien werknemers aan het verkeer deelnemen in opdracht van de werkgever en hen overkomt een verkeersongeval, dan is bij aansprakelijkheid van de werkgever, zaak- en personenschade gedekt.