Skip Navigation

Jouw Beroepsaansprakelijkheid Toolkit

 

Beroepsfouten komen overal voor, ook bij ondernemers. Een verkeerde berekening of advies kan dan al snel tot financiële schade leiden.

Onze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u in zulke situaties helpen, of het nu door u zelf is veroorzaakt of door één van uw medewerkers.

Voorwaarden & Aanvraagformulier

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voorwaarden

Download de voorwaarden

Download

Beroepsaansprakelijkheid

Aanvraagformulier

Download het interactieve aanvraagformulier

Download
 

Best fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij richten ons onder meer op de onderstaande beroepsgroepen. Hiernaast zijn wij steeds bereid om de mogelijkheden te onderzoeken voor andere beroepsgroepen.

- Accountants
- Advocaten
- Assurantietussenpersonen/-makelaars
- Call centers
- ICT bedrijven
- Interim managers
- Makelaars o.g.
- Management consultants
- Notarissen
- Reclame-/marketing-/communicatiebureaus
- Schade-experts
- Technische beroepen (architecten, ingenieurs, bouwkundigen)
- Projectdekkingen (bouw)
- Trustkantoren
- Werving & selectie-/detacheringbureaus   

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 350,-.

 
 

Uitleg over product

 

Beroepsaansprakelijkheid

Product Profiel

Beroepsaansprakelijkheid op één A4 uitgelegd. Handig bij elk adviesgesprek.

Download

Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet verzekerd? Bekijk onze verzekeringskaarten!

Bekijk hier
 

Voorbeelden van schades

Een advocatenkantoor vertegenwoordigt hun cliënt in een echtscheidingsprocedure. Uiteindelijk beweert de cliënt dat de advocaten niet met redelijke vaardigheid en zorg hebben gehandeld in haar vordering tot financiële tegemoetkoming waardoor de cliënt aanzienlijk minder kreeg dan waarop zij recht had.

Een IT-provider sluit een contractuele overeenkomst met een klant om een gegevensbeheersysteem te vervangen. Om verschillende redenen ontvangt de klant geen systeem dat aan de vereisten voldoet. Het contract komt tot een einde met elke partij bewerend dat zij het recht hebben om een schadevordering na te streven.

Een mediabedrijf plaatst muziek voor een televisieadvertentie, maar gebruikt een versie van de muziek waarvoor het niet de rechten heeft en wordt geconfronteerd met maatregelen voor financieel verhaal.

In een vergelijkbare situatie werd een uitgever die betrokken is bij het publiceren van educatieve handboeken ervan beschuldigd inbreuk te maken op auteursrechten van verschillende fotografen waarvan de afbeeldingen in de boeken zijn weergegeven.

De klant van een assurantietussenpersoon bezit een restaurant dat door brand is vernietigd, maar de verzekeringsmaatschappij wijst de schade af op grond van een verkeerde voorstelling van zaken. De klant probeert het financiële verlies te verhalen op hun assurantie tussenpersoon door te beweren dat de assurantietussenpersoon de juiste feiten niet aan de verzekeraar heeft doorgegeven.

Een accountantskantoor adviseert hun cliënt over de fiscale behandeling van een brandstoftoeslagregeling voor werknemers. De klant beweert dat de accountants belangrijke informatie over het beheer van de regeling hebben weggelaten en ook niet hebben gemeld dat het in werking zijnde systeem niet strookte met de belastingwetgeving.

 
 

Leer het team kennen

 
Leer ons kennen

Beroepsaansprakelijkheid

Underwriters & Claims Handlers

Ons ervaren team van underwriters en schadebehandelaars staan altijd klaar om je te helpen.

Lees meer

Connecting Strenghts

AIG Contact Guide

Al onze contactgegevens. Altijd bij de hand.

Download hier

Jouw Beroepsaansprakelijkheid Toolkit