Skip Navigation

Jouw Bestuurdersaansprakelijkheid Toolkit

 

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten.  

Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen van de bestuurder worden verhaald. Onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en het privévermogen te beschermen.

Voorwaarden & Aanvraagformulier

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voorwaarden

Download de voorwaarden

Download

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een aanvraag doen

Download het aanvraagformulier

Download
 

Best fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij bieden oplossingen voor elk bedrijf dat een rechtspersoon is, verenigingen en stichtingen.

Voor new business geldt een maximale primaire capaciteit van € 15 miljoen.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 250,-.

 
 

Uitleg over product

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Product Profiel

Bestuurdersaansprakelijkheid op één A4 uitgelegd. Handig bij elk adviesgesprek.

Download

Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet verzekerd? Bekijk onze verzekeringskaarten!

Bekijk hier
 

Voorbeelden van schades

Bestuurders worden gedagvaard door de staande magistraat in een Europees strafrechtelijk onderzoek, waarbij de aantijging misbruik van bedrijfsmiddelen is.

Handelingen van bestuurders worden onderzocht door een Europees toezichthoudend orgaan in verband met de excessieve besteding van publieke gelden bij zakelijke evenementen.

Een bestuurder bij een dochteronderneming is het onderwerp van een onderzoek omdat deze omgekocht zou zijn om gunstige inkoopvoorwaarden voor een klant te regelen.

De Amerikaanse dochteronderneming van een Europees bedrijf en een aantal van haar bestuurders en toezichthouders worden onderzocht in verband met aantijgingen van wereldwijde pogingen tot concurrentievervalsing.

De voormalige bestuurders van een bedrijf worden door een curator gedagvaard voor mismanagement en asset stripping nadat bij de liquidatie van een Franse dochteronderneming een significant tekort aan activa aan het licht komt.

Een dochteronderneming van een bedrijf dient een claim in tegen zijn bestuursvoorzitter wegens schending van zijn fiduciaire verplichtingen met betrekking tot gebrekkig toezicht op de derivatentransacties van het bedrijf.

De aandeelhouders van een bedrijf keuren juridische actie goed tegen zijn bestuursvoorzitter en voormalige bestuurders, met de aantijging dat het bedrijf verliezen heeft geleden ten gevolge van het overboeken van fondsen naar een investeringsentiteit.

Een dochteronderneming wordt beschuldigd te hebben samengespannen met één van haar buitenlandse klanten om diens crediteuren te misleiden. De crediteuren, die nu failliet zijn, noemden het moederbedrijf, de dochteronderneming en de bestuurders in hun zaak, met de aantijging dat deze partijen hadden samengespannen met de klant en zijn management om een valse voorstelling van zaken te geven.

Na het verzekerde bedrijf te hebben gekocht, initieert de koper een juridische actie tegen de voormalige directeur, met de aantijging dat de bestuurder valse informatie had gegeven, wat weer leidde tot een overwaardering van de activa van het verzekerde bedrijf.

Aandeelhouders van een bedrijf dagen het voor het gerecht, met de aantijging dat het valse en misleidende informatie in zijn rapporten, persberichten en conference calls met analisten had gepresenteerd, waardoor de Level 1 American Depository Receipts en gewone aandelen van de verzekeringnemer werden verhandeld tegen kunstmatig hoge koersen.

 
 

Veelgestelde vragen

Het afnemen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan nog wel eens tot vragen leiden. Wij hebben hieronder de meest gestelde vragen op een rijtje gezet zodat u als bemiddelaar de klant zo goed mogelijk verder kan helpen.

Bekijk ze hier

 
 

Leer het team kennen

 
Team

Bestuurdersaansprakelijkheid

Underwriters & Claims Handlers

Ons ervaren team van underwriters en schadebehandelaars staan altijd klaar om je te helpen.

Lees meer

Connecting Strengths

AIG Contact Guide

Al onze contactgegevens. Altijd bij de hand

Download hier

Jouw Bestuurdersaansprakelijkheid Toolkit