Skip Navigation
 

Schadebehandeling AIG

AIG’s schadeafdeling is de tegenhanger van de acceptatieafdelingen en is ook per branche georganiseerd. Wij behandelen schades voor de branches Financial Lines, Aansprakelijkheid, Transport, Brand & Energie en Ongevallen & Reis. Onze teams bestaan uit hoogwaardige professionals die over een uitgebreide vakkennis beschikken. Onze benadering van schadebehandeling is oplossingsgericht en wij bekijken hoe wij het probleem van verzekerde zo goed en zo snel mogelijk kunnen oplossen. Daarbij wordt ook van geval tot geval bepaald welke behandelaar het beste bij de zaak past. 

Schadebehandeling op maat

AIG houdt graag rekening met uw wensen. Indien u speciale procedures met ons wilt afspreken dan kan dat. Desgewenst kan het totale schadeproces in een claims manual worden vastgelegd, waarbij ook zaken als rapportage en contactpersonen kunnen worden opgenomen.

Schademelding

Schades kunnen op diverse manieren bij ons gemeld worden. Vaak komt de schademelding via de makelaar of ander intermediair bij ons binnen. Dat kan per email of brief zijn, telefonisch of door middel van e-ABS. Het komt ook voor dat buitenlandse schades bij ons in Nederland gemeld worden en wij vervolgens de zaak ter verdere behandeling doorsturen naar een buitenlandse AIG vestiging. 

Wereldwijde schadebehandeling

AIG beschikt over het meest uitgebreide wereldwijde netwerk van schadebehandelaren. In Nederland behandelen wij niet alleen schades voor onze Nederlandse klanten, maar ook schades van verzekerden van buitenlandse AIG vestigingen. Omgekeerd worden internationale schades van onze Nederlandse klanten door een zustermaatschappij van ons in het buitenland behandeld. 

IntelliRisk® Advanced

Indien u (toekomstig) polishouder bent bij AIG bieden wij u het gebruik van IntelliRisk® Advanced aan. IntelliRisk® Advanced biedt geavanceerde functies voor claim- en risicobeheer, zoals een interactief dashboard, toegang tot gedetailleerde claimgegevens, financiële transacties, door gebruikers gedefinieerde en ad hoc-rapportages, en een bibliotheek met standaard online rapporten die kunnen worden gefilterd om te voldoen aan uw rapportagebehoeften. Er is tevens een mobiele versie van IntelliRisk® Advanced beschikbaar, die kan worden geopend met gebruik van een smartphone of tablet met internet.
Data van over de hele wereld wordt geconsolideerd en is beschikbaar in meerdere gangbare valuta, waardoor echte mondiale analyse- en rapportagecapaciteiten gerealiseerd kunnen worden.