D&O 2020

Veelgestelde vragen

 
 

Vragen van de broker

De reden van de premieverhoging is gelegen in het feit dat het huidige premieniveau niet langer in verhouding staat tot de hoogte van het verzekerde bedrag. De toename in het aantal claims én de toename in de hoogte van de uitkering van schades heeft ertoe geleid dat onze D&O-portefeuille de afgelopen jaren onvoldoende heeft gerendeerd.

Hiernaast heeft de toename in claims plaatsgevonden in alle segmenten van ons klantenbestand, niet alleen bij de beursgenoteerde bedrijven maar ook bij besloten vennootschappen en non-profit organisaties. Naast het aantal schades en de toename in de uit te keren schadebedragen, zien wij bovendien steeds meer complexiteit in de behandeling ontstaan. Deze ontwikkelingen resulteren erin dat een premie-aanpassing onvermijdelijk is.

Het bepalen van een verzekerd bedrag voor een D&O-verzekering is afhankelijk van een aantal factoren, maar de belangrijkste factor is waar een bestuurder en/of commissaris zich comfortabel bij voelt. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is er geen vaste leidraad welk verzekerd bedrag nodig is.

Het betreft een aanpassing van de voorwaarden en/of de premie. Er is geen sprake van een opzegging. Met onze D&O 2020 actie willen wij juist voorkomen opzeggingen te moeten doen.

Vragen van de klant

Het aantal bestuurders is niet de grondslag van de premieberekening. De premie wordt door verschillende factoren bepaald, zoals financiële positie, externe aandeelhouders, geografische spreiding etc. Het aantal bestuurders is hier minder van belang.

De omzet is een factor die van belang is bij de premiebepaling, maar de premie wordt ook bepaald door de capaciteit die wij beschikbaar stellen. Wellicht kunnen wij u een optie voor een lager verzekerd bedrag offreren.

Het aantal bestuurders en toezichthouders in een onderneming is niet de enige factor voor de premiebepaling. De premie wordt door verschillende factoren bepaald zoals financiële positie, externe aandeelhouders, geografische spreiding, etc. Ook de capaciteit die wij aanbieden speelt een rol bij de premiebepaling. Wellicht kunnen wij u een optie voor een lager verzekerd bedrag offreren.

U heeft de mogelijkheid de polis per contractvervaldatum op te zeggen. Doet u dit niet, dan is de premie verschuldigd. Uiteraard kunt u uw contract alsnog opzeggen met een maandelijkse opzegtermijn.