Product Recall

De Productcontaminatie verzekering is ontwikkeld om bedrijven te beschermen tegen de financiële schades die voortkomen uit een contaminatie-incident, of deze nu het gevolg is van een ongeluk of opzet.

Underwriting Risk Fit

Risk Fit

Bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals:

  • Producenten van eindproducten of ingredienten
  • Verpakkers en ompakkers 
  • Distributeurs 
  • Retailers of detailisten

Geen mogelijkheden voor

  • Dier- en mengvoeders
  • Farmaceutische producten

Minimum premie

Productcontaminatie € 7.500,-

AIG Product Recall Differentiators

24/7 hulp bij een contaminatie

Als onderdeel van de CPI kunnen verzekerden een beroep doen op gespecialiseerde recall consultants die bijstand bieden tijdens een productincident. Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beperken van schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom zijn crisismanagementspecialisten, dag en nacht, 365 dagen per jaar beschikbaar voor strategisch en/of operationeel crisismanagement.

NOVI® Product Recall Cost Estimator

Wat is de financiële impact van een product recall? Waarschijnlijk hoger dan verwacht. Met NOVI biedt AIG een gratis service voor de  voedingsmiddelen- en drankenindustrie om de financiële gevolgen van een product recall te berekenen. De tool berekent de hoogste schade die waarschijnlijk zal ontstaan naar aanleiding van een onvoorziene productcontaminatie.

Combinatie met bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Onze AVB biedt dekking voor zaaken letselschade die het gevolg kan zijn van een gecontamineerd product. Bijvoorbeeld wanneer het gecontamineerde product is verwerkt in een ander product of indien een consument ziek wordt na het eten van een gecontamineerd prodcuct. De CPI sluit hierop aan en verzekert de schade die niet gedekt zijn onder de AVB, waaronder de bedrijfsschade van de verzekerde zelf.

Multinational

Door de internationale expertise en tientallen jaren ervaring is ons team uniek. Het kunnen leveren van milieuprogramma’s, volledig compliant via ons wereldwijde netwerk, biedt onze klanten internationale expansiemogelijkheden.

Get Ready For '21

Productcontaminatie

 Download het overzicht