Skip Navigation
 

Klachtenprocedure

AIG Europe, Netherlands

Als u een klacht heeft dan bieden wij allereerst onze oprechte excuses aan. Ons doel is om een uitstekende service te bieden aan al onze klanten.

Graag willen wij benadrukken dat wij iedere melding, schriftelijk of telefonisch, waaruit blijkt dat niet aan uw verwachting is voldaan,  zeer serieus nemen. 

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met de medewerker van de desbetreffende afdeling om de situatie te bespreken waarover u niet tevreden bent. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de interne klachtenbehandelaar. 

Wat kunt van ons verwachten?

Na ontvangst van uw klacht kunt u binnen 5 dagen een bevestiging van ontvangst van ons verwachten. Wij streven ernaar om u binnen 10 dagen, doch maximaal 6 weken een inhoudelijke reactie te zenden. Blijkt deze maximale termijn niet haalbaar dan wordt u hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd met vermelding van reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. 

U kunt uw klacht op de volgende manieren aan ons doorgeven:

Per post 
AIG Europe, Netherlands 
T.a.v. de Directie 
Postbus 8606
3009 AP Rotterdam

Via e-mail of telefonisch

info.rotterdam@aig.com
Tel. no: 010-453 54 55

Wij verzoeken u om naast uw klacht ook altijd uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en polisnummer aan ons door te geven.

Consumenten - Kifid

Wij zijn  aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Het Kifid neemt klachten in behandeling als de consument en de verzekeraar er samen niet uit zijn gekomen. Wanneer het oordeel van AIG Europe, Netherlands voor u niet bevredigend is, kunt u zich binnen drie maanden na ontvangst van dit oordeel ook richten tot de Ombudsman van het Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie op http://www.kifid.nl, waar u ook een klachtenformulier voor de Ombudsman kunt downloaden.