We bieden hier een kort overzicht van de juridische procedure, alsmede links naar diverse belangrijke documenten met meer informatie over de Voorgestelde Overdracht.  U hebt deze informatie mogelijk al geheel of gedeeltelijk per post, e-mail of sms-bericht ontvangen.  Als u deze informatie in een andere Europese taal nodig hebt, ga dan terug naar de Brexit startpagina.

 

De juridische procedure – wat daarbij komt kijken

De Voorgestelde Overdracht zal worden uitgevoerd door middel van een gecombineerde overdracht van verzekeringsactiviteiten (een procedure op grond van Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000) en een grensoverschrijdende fusie (een procedure op grond van de Europese Grensoverschrijdende Fusierichtlijn).  Bij deze gecombineerde procedure zijn de Britse rechtbanken betrokken en het is onderworpen aan de goedkeuring van het Hooggerechtshof van Engeland en Wales (het Hooggerechtshof). De gecombineerde juridische procedure wordt verder uitgelegd in onderstaande “Kennisgevingen” en in de “Veelgestelde Vragen”.

Indien goedgekeurd door het Hooggerechtshof, wordt de Voorgestelde Overdracht (inclusief de fusie) naar verwachting op 1 december 2018 geëffectueerd.

Als u bezwaren hebt tegen de Voorgestelde Overdracht of tegen de gevolgen die dit voor u zou kunnen hebben, dan hebt u het recht om schriftelijk bezwaar in te dienen bij het Hooggerechtshof of om tijdens de hoorzitting bij het Hooggerechtshof te worden gehoord (in persoon of via een juridisch vertegenwoordiger). De hoorzitting van het Hooggerechtshof is gepland op 18 oktober 2018 in het Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

U kunt ons deze bezwaren ook schriftelijk of telefonisch kenbaar maken, dan maken wij een aantekening daarvan en geven wij deze door aan de Prudential Regulation Authority (PRA), de Financial Conduct Authority (FCA), de Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof. Hieronder vindt u informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen. 

Laatste nieuws

  • Op 5 maart 2018 gaf het Hooggerechtshof toestemming aan AIG Europe Limited (AEL) om te beginnen met het informeren van polishouders over de voorgenomen herstructurering als gevolg van Brexit.
  • De onafhankelijke Expert heeft zn definitieve rapport over de aangekondigde overdracht afgerond. Dit rapport kunt u
  • Laatste nieuws: Op 25 oktober 2018 keurde het Hoger Gerechtshof van Engeland en Wales de voorgestelde herstructurering van AIG Europe Limited goed en bijgevolg wordt de voorgestelde overdracht en fusie van kracht op 1 december 2018.  Meer informatie is beschikbaar op deze pagina's, of als alternatief kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke AIG-contactpersoon.  Houd er rekening mee dat de Brexit telefonische hulplijn en e-mailinbox niet langer gecontroleerd worden.

Belangrijke documenten

Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten met belangrijke informatie over de Voorgestelde Overdracht.

Kennisgevingen

Hieronder vindt u ook inleidende informatie voor diverse belanghebbenden.

Informatiedocument en Veelgestelde Vragen

Het Informatiedocument bevat een samenvatting van de regeling van de overdracht, een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Expert over de gevolgen van de herstructurering voor polishouders en de formele Juridische Kennisgeving waarin wordt uitgelegd wanneer het Hooggerechtshof het definitieve verzoekschrift voor de Voorgestelde Overdracht en Fusie zal behandelen.  In de Veelgestelde Vragen vindt u antwoorden op allerlei vragen over de voorgestelde herstructurering.

Regeling van de Overdracht

In dit document vindt u de volledige regeling inzake de overdracht. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder de verzekeringsactiviteiten van AIG Europe Limited overgedragen worden aan twee nieuwe vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen binnen de AIG-groep.

Rapport van de Onafhankelijke Expert

Dit document is het volledige rapport van de Onafhankelijke Expert. Hierin worden de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht voor polishouders besproken.  Een samenvatting van dit rapport kunt u vinden in het Informatiedocument via de bovenstaande link.