Skip Navigation
 

Overzicht

Over de gehele wereld is het aantal terugroepacties en de omvang hiervan de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De Amerikaanse Food and Drug Administration en het Amerikaanse Department of Agriculture documenteerden 1276 terugroepacties van voedingsmiddelen van klasse I en II in 2012, wat aangeeft dat er in de Verenigde Staten elke week gemiddeld 30 terugnames plaatsvinden. Een AIG-analyse van gegevens uit het RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) van de Europese Unie wees uit dat er in de EU 939 gelijkwaardige terugroepacties van klasse I en II hadden plaatsgevonden in 2012, wat aangeeft dat er in Europa elke week gemiddeld 22 terugnames plaatsvinden.

Hoewel deze dus steeds vaker wordt gemeld is een terugroepactie slechts één van de mogelijke gevolgen van een productcontaminatie. Getroffen bedrijven melden soms de hoeveelheid teruggeroepen producten maar maken zelden de daadwerkelijke kosten van contaminatie- en recallincidenten bekend. Productcontaminaties zorgen niet alleen voor product recall kosten, maar kunnen fabrikanten in de voedings- en drankenindustrie ook confronteren met aanzienlijke financiële schade in verband met naleving van regelgeving, gederfde winst, ontsmetting, langdurige productievertragingen en andere kosten. Vooral gecontamineerde ingrediënten kunnen veel kosten met zich meebrengen en kunnen vanwege de hedendaagse geglobaliseerde supply chain zelfs impact hebben op diegenen die denken dat ze geen risico lopen. 

De langetermijn-merkschade aan een gehele productgroep, indien aangetast, kan gedurende langere tijd de inkomsten beïnvloeden. Overheidsinstanties volgen productcontaminaties en kunnen bedrijven dwingen corrigerende acties te ondernemen, variërend van een terugroepactie, een uitbreiding hiervan of het stilleggen van productie. 

Bij AIG menen wij dat hoe beter u uw potentiële risico’s begrijpt, hoe beter u een weloverwogen  beslissing kunt nemen over hoe u uw klanten, uw supply chain en uw financiële positie kunt beschermen. 

Het kennen van uw risico begint met het kennen van uw blootstelling. De NOVISM Product Recall Cost Estimator biedt een gratis en betrouwbare service, en laat het neerkomen op één getal.

AIG heeft als bedenker van Contaminated Product Insurance met meer dan 25 jaar ervaring de expertise om u te helpen uw risico beter te begrijpen, blootstellingen te beheren en beslissingen te nemen om toekomstige contaminaties en product recalls te voorkomen.

Waarom is Het Belangrijk?

Als u uw potentiële risico’s beter begrijpt kunt u beter een weloverwogen beslissing nemen over hoe u uw klanten, uw supply chain en uw financiële positie kunt beschermen.

Gecontamineerde voedingsmiddelen vormen een bedreiging voor de openbare veiligheid. Uit een opiniepeiling van Harris Interactive in 20071 bleek dat 55% van alle consumenten tijdelijk een ander merk zou kopen na een terugroepactie en dat 21% om gezondheids- en veiligheidsredenen geen enkel merk van de betreffende fabrikant meer zou kopen. Bovendien waren vier op de vijf ondervraagden over het algemeen bezorgd over recente terugnames van voedingsmiddelen.

Terugroepacties zijn kostbaar. Voor grote bedrijven die in de afgelopen vijf jaar te maken hebben gehad met een terugroepactie schat 77% van alle ondervraagden in een recente opiniepeiling van de Grocery Manufacturers Association2 dat de financiële impact tot wel $30 miljoen kan bedragen; 23% meldde nog hogere kosten. 

De potentiële langetermijnschade aan een merk kan groter zijn dan de kortetermijnkosten van terugroepacties.  81% van alle bedrijven die door de Grocery Manufacturers Association zijn ondervraagd zien het financiële risico van terugroepacties als “aanzienlijk tot catastrofaal”. De reputatie om veilige producten te leveren is een kostbaar bezit en dient te worden beschermd.

Het aantal en de omvang van terugroepacties neemt toe. De Amerikaanse Food and Drug Administration en het Amerikaanse Department of Agriculture documenteerden 1276 terugroepacties van voedingsmiddelen van klasse I en II in 2012, wat aangeeft dat er in de Verenigde Staten elke week gemiddeld 30 terugnames plaatsvinden. Een AIG-analyse van gegevens uit het RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) van de Europese Unie wees uit dat er in de EU 939 gelijkwaardige terugroepacties van klasse I en II hadden plaatsgevonden in 2012, wat aangeeft dat er in Europa elke week gemiddeld 22 terugnames plaatsvinden.

Naarmate de wereldwijde supply chain complexer wordt, wordt de blootstelling aan risico's ook steeds complexer.  Volgens de FDA (Food and Drug Administration) is het aantal voedingsmiddelen dat in de Verenigde Staten wordt geïmporteerd de afgelopen zeven jaar gemiddeld met 10%3 per jaar toegenomen. In Europa is het aantal geïmporteerde EU-landbouwproducten tussen 2000 en 2012 toegenomen van ongeveer $53,3 miljard tot meer dan $131 miljard4.  

"Consumer Concern Over Product Recalls High." PR Newswire. Harris Interactive, 12 June 2007. Web. 02 Aug. 2013.    

Capturing Recall Costs. Rep. Grocery Manufacturers Association (GMA), Covington & Burling, and Ernst & Young, 2011. Web. 02 Aug. 2013. 

Pathway to Global Product Safety and Quality. Rep. United States Food and Drug Administration (FDA), 07 July 2011. Web. 02 Aug. 2013.  

"Agricultural Exports to the European Union: Opportunities and Challenges." Foreign Agriculture Service. United States Department of Agriculture (USDA), Feb. 2013. Web. 02 Aug. 2013.

Wat is NOVI?

NOVISM schat de financiële impact van een product recall veroorzaakt door een onvoorziene productcontaminatie. Wij helpen u uw risico beter te begrijpen, zodat u beter een weloverwogen beslissing kunt nemen om uw klanten, uw supply chain en uw financiële positie te beschermen.

Uw vertrouwelijke NOVISM Estimate vertegenwoordigt de hoogste schade die waarschijnlijk zal ontstaan naar aanleiding van een onvoorziene productcontaminatie die in de productie plaatsvindt, uitgaande van het falen van kritische controlepunten bij de inkoop of in de productie van het bedrijf. In verzekeringstermen staat de NOVISM Estimate ook wel bekend als een Probable Maximum Recall Loss. Het omvat de waarde van de gecontamineerde producten, kosten in verband met het terugroepen, vernietigingskosten en gederfde winst in verband met de gecontamineerde producten. 
AIG’s methodiek is gebaseerd op een uitgebreide analyse van duizenden recall-incidenten, inzicht door ruim 25 jaar interactie met wereldwijde fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken, en input van toonaangevende adviesbedrijven in voedselveiligheid.

Het doel van NOVISM is een vertrouwelijke, objectieve en nauwkeurige beoordeling van het product recallrisico te geven, waardoor bedrijven:

 • De potentiële product recallrisico’s beter kunnen begrijpen; 
 • Kunnen bepalen welk deel van het recallrisico op de balans wordt gehouden en welk deel middels een verzekeringsoplossing wordt overgedragen;
 • Een beter management kunnen voeren op door derden aangeleverde producten en de contractuele afspraken hierover, door middel van het meten van het recallrisico op het niveau van toeleverancier of contractfabrikant.

Hoe Gaat Het In Zijn Werk?

Aan de slag

De NOVISM Estimate is een gegevenspunt, gebaseerd op ruim 25 jaar ervaring, dat fabrikanten, distributeurs en importeurs van voedingsmiddelen en dranken helpt beter weloverwogen beslissingen over hun risico te nemen.

Elk bedrijf in de voedings- en drankenindustrie kan toegang tot NOVISM verkrijgen. Aanvragen van derden namens dergelijke bedrijven zijn niet mogelijk.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het tabblad “Een NOVISM Estimate Aanvragen”.  

 2. Voer de gegevens van de contactpersoon, het bedrijf en de productielocatie in (voor maximaal drie verschillende productielocaties). Dien uw gegevens in ter beoordeling. Voor elke productielocatie kunt u de taal selecteren waarin locatiespecifieke gegevens worden verzameld (zie volgende stap – NOVISM Vragenlijst). 

  Binnen ongeveer drie werkdagen ontvangt u per e-mail een NOVISM Vragenlijst die een  vertrouwelijke vragenlijst bevat. De vragenlijst wordt als een PDF bestand verzonden en bevat een unieke identificatecode voor uw bedrijf en locatie. Als u meerdere locaties hebt geregistreerd, ontvangt u één e-mail en vragenlijst per locatie.  

 3. Vul de NOVISM Vragenlijst in. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt om het proces te kunnen voltooien: 

  • Jaaromzet van de productielocatie
  • Aantal operationele dagen per jaar
  • Voor de drie producten die de meeste omzet genereren  
       o  Jaaromzet 
       o  Gemiddelde “kosten van geproduceerde goederen” en “kosten van verkochte goederen” 
       o  Aantal productielijnen
  • Contactgegevens van verzekeringsmakelaar als u ervoor hebt gekozen dat de uitkomsten rechtstreeks naar uw makelaar worden gestuurd.

   Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven. Als u een blauw Help-pictogram selecteert, verschijnt er meer informatie over hoe u een specifiek veld moet invullen. Het formulier kan door de gebruiker worden opgeslagen totdat het is voltooid.

 4. Na voltooiing verstuurt u uw antwoorden in de NOVISM Vragenlijst door aan het einde van het formulier op de knop “Submit” te klikken. Binnen ongeveer drie werkdagen worden uw gepersonaliseerde NOVISM Estimate en een samenvatting van de vragenlijst naar u teruggemaild. Als u de optie voor distributie verzekeringsmakelaar hebt gekozen, wordt er een kopie rechtstreeks naar uw makelaar gestuurd.

BEPERKINGEN van de NOVISM Product Recall Cost Estimator 

De NOVISM Estimate houdt geen rekening met toename van de financiële verliezen door:

 1. uitbreiding van recalls of productieonderbreking als gevolg van overheidsingrijpen, of
 2. verlies van (consumenten)vertrouwen in een product, merknaam of bedrijf, inclusief de kosten voor inspanningen om dit verlies te beperken, of
 3. uitbreiding onderbreking van productie door herstel of reiniging van productie-apparatuur, of
 4. verlies van contracten, orders of licenties om producten te fabriceren, of
 5. opzettelijk handelen, inclusief kwaadwillige handelingen.

De Oplossing van AIG

AIG’s Oplossing

AIG’s CPI (Contaminated Product Insurance - Productcontaminatieverzekering) is ontworpen om bedrijven te beschermen tegen het financiële verlies veroorzaakt door een productcontaminatie, hetzij accidenteel of kwaadwillig. Hieronder staat een overzicht van CPI met een beschrijving van de verzekerde risico's, dekking en diensten zoals deze in dit verzekeringsproduct zijn opgenomen. Dit is slechts een samenvatting als algemene leidraad. Omvang en voorwaarden van de dekking zijn onder voorbehoud van de polisvoorwaarden. Dekking kan van land tot land verschillen.

Voor meer informatie over AIG's Contaminated Product Insurance neem dan contact op met uw verzekeringsmakelaar.

Een NOVI Estimate Aanvragen

De NOVISM Product Recall Cost Estimator is de eerste in zijn soort web-based service die gekwalificeerde voedingsmiddelen- en drankenbedrijven een schatting geeft van hun waarschijnlijke maximale recallschade (NOVI Estimate) in geval van een onvoorziene productcontaminatie.  

Om te starten met het berekenen van een NOVI Estimate voor uw bedrijf wordt u verzocht zich aan te melden om zo een NOVI Estimator formulier te ontvangen. Gebruikers kunnen voor maximaal drie verschillende productielocaties registreren.

Vragen over NOVI ? Gebruik dan het "Contact" formulier aan de rechterkant van het scherm.

*=Required

Gebruiker-/bedrijfsgegevens

Please select the country
Vul uw voornaam in
Please enter valid first name.
Vul uw achternaam in
Please enter valid last name.
Vul uw telefoonnummer in
Vul uw juiste telefoonnummer in
Vul uw e-mailadres in
Vul uw juiste e-mailadres in
Voeg novi@aig.com toe aan uw adresboek om zeker te stellen dat onze e-mails in uw inbox aankomen.
Vul uw bedrijfsnaam in
Please enter valid company name.
Vul het adres in
Please enter valid Address.
Vul de vestigingsplaats in
Vul een geldige vestigingsplaats in.
Vul de postcode in
Vul een geldige postcode in.

Locatie van Productievestiging A

Locatie van Productievestiging A is gelijk aan adres Hoofdvestiging
Please select the above check box.
Vul het land in
Vul het adres in
Vul de vestigingsplaats in
Vul een geldige vestigingsplaats in.
Vul de postcode in
Vul een geldige postcode in.
Selecteer de taal

Locatie van Productievestiging B

Locatie van Productievestiging B is gelijk aan adres Hoofdvestiging
Please select the above check box.
Vul het land in
Vul het adres in
Vul de vestigingsplaats in
Vul een geldige vestigingsplaats in.
Vul de postcode in
Vul een geldige postcode in.
Selecteer de taal

Locatie van Productievestiging C

Locatie van Productievestiging C is gelijk aan adres Hoofdvestiging
Please select the above check box.
Vul het land in
Vul het adres in
Vul de vestigingsplaats in
Vul een geldige vestigingsplaats in.
Vul de postcode in
Vul een geldige postcode in.
Selecteer de taal
Door het aanvinken van deze box verklaart u bekend en akkoord te zijn met de algemene gebruikersvoorwaarden van deze tool. Deze gebruikersvoorwaarden zijn hier te vinden (A.u.b. aanvinken). Niettegenstaande het bepaalde in de algemene gebruikersvoorwaarden zal AIG geen identificeerbare persoonlijke gegevens uit NOVISM reproduceren of publiceren. AIG kan echter wel gebruik maken van algemene informatie op geaggregeerde basis vanuit alle NOVISM gebruikers die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat.
Accepteer bovenstaande voorwaarden checkbox.
Door het aanvinken van deze box geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruik en de internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens door American International Group, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk , "AIG"). De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen ('Gedragscode"). AIG is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop AIG uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst van het Algemeen Privacy beleid van AIG op https://www.aig.com/nl-privacybeleid. Indien u persoonlijke informatie van een derde verstrekt verklaart u dat u hiertoe bevoegd bent.
Accepteer bovenstaande privacy beleid checkbox.