Fraudebeleid AIG

Verzekeringsfraude is een belangrijk onderwerp voor AIG. Wij erkennen het belang van een effectief beheer van het frauderisico. Elke vorm van fraude is schadelijk voor de sector en de integriteit van het Verzekeringsbedrijf. AIG is zich bewust van haar verplichtingen jegens haar klanten en de verwachtingen van de toezichthouders. Het frauderisicobeheer is volledig geïntegreerd in het bredere risicobeheerkader van AIG en in haar beleid, procedures en leidraden en wordt ondersteund door de AIG-gedragscode. Hiermee streven wij naar het beperken van de blootstelling van AIG aan fraude. 

Wat is verzekeringsfraude? 

Verzekeringsfraude is elke handeling die is gepleegd met de bedoeling een frauduleus resultaat te verkrijgen uit het verzekeringsproces. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een indiener van een claim probeert enig voordeel te behalen waarop hij anderszins geen recht heeft, maar fraude kan ook bij de aanvraag en acceptatie een rol spelen.

Hoe onderzoeken wij fraude?

AIG is actief op het detecteren, onderzoeken en voorkomen van eventuele potentiële fraudes middels AIG’s Global Investigative Services (GIS). Met behulp van analytische tools en fraudedetectie technologie anticiperen we bovendien op de risico’s van de toekomst.

Als fraude wordt ontdekt dan zal verder onderzoek volgen. Wij raadplegen externe fraudeonderzoekers en/of juridisch adviseurs, binnen de daarvoor geldende juridische kaders. De Special Investigative Unit (SIU) onderzoekt verwijzingen, tips en aanwijzingen indien nodig, en rapporteert vermoedelijke fraude aan de autoriteiten, indien nodig, voor verder onderzoek door de overheid en mogelijke vervolging. AIG neemt haar verantwoordelijkheid als partner in deze algemene strijd tegen verzekeringsfraude zeer serieus.

Iedereen die vermoedt dat verzekeringsfraude tegen AIG plaatsvindt, of heeft plaats gevonden, dient de zaak te melden bij AIG's Global Investigative Services via e-mail SIU.NL@aig.com

Welke maatregelen kunnen wij treffen in het geval van fraude?

Fraude kan tot verschillende maatregelen leiden, waaronder het niet uitbetalen van claims, het opzeggen van de verzekering, een melding bij het Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en/of het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars en/of aangifte bij de politie (indien nodig).

Tevens zal AIG bij vastgestelde fraude, voor zover mogelijk, reeds verstrekte, onverschuldigde uitkeringen terugvorderen. Eveneens zal bij vastgestelde fraude, voor zover mogelijk, de intern en extern gemaakte onderzoeks- en advieskosten worden teruggevorderd.

Belangrijke informatie

Voor verdere informatie over CIS kunt u de volgende website raadplegen: www.stichtingcis.nl Het plegen van verzekeringsfraude kan ernstige gevolgen met zich meebrengen. Zo kan het na het plegen van verzekeringsfraude moeilijk zijn om elders een verzekering af te sluiten. Andere verzekeringsmaatschappijen kunnen uw verzekeringsaanvraag weigeren of een hogere premie van u vragen.