Ga naar hoofdinhoud

Bestuurdersaansprakelijkheid

Beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Waarom AIG voor Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering?

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen van de bestuurder worden verhaald. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en het privévermogen te beschermen.

Het AIG Voordeel

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld op basis van verschillende gronden. Denk bijvoorbeeld aan onbehoorlijke taakvervulling, misleidende voorstelling van zaken in de jaarrekening, het niet tijdig voldoen aan bepaalde verschuldigde premies of belastingen of een onrechtmatige daad. Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden voor dit tekortschieten. 

AIG Bestuurdersaansprakelijkheid oplossingen

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Automatisch dekking voor (nieuwe) dochtermaatschappijen
  • Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders
  • Verdedigingskosten
  • Kosten in noodgevallen
  • Kosten onderzoek en vooronderzoek
  • Public Relations kosten

Deze aansprakelijkheid geldt voor de hele raad van bestuur, raad van commissarissen en toezichthouders van een N.V. en B.V, maar ook voor een stichting, vereniging of coöperatie.

Voor bedrijven in het  MKB-segment met een omzet van EUR 100M of lager is het invullen van het inventarisatieformulier in de meeste gevallen voldoende voor een offerte-aanvraag. Of aanvullende informatie nodig is, kunt u terugvinden op het inventarisatieformulier.