Ga naar hoofdinhoud

Volmacht Toolkit

AIG geeft makelaars de mogelijkheid om namens AIG in volmacht verzekeringproducten te offreren, af te sluiten en uit te voeren. Dit is met name bedoeld voor grote portefeuilles of specifieke doelgroepen die op een gestandaardiseerde manier kunnen worden beheerd. We begeleiden onze volmachtpartners door kennis te delen en aanvullende ondersteuning te bieden om een volmacht succesvol te maken en te houden.  

Volmacht Toolkit

Deze zogenaamde gevolmachtigde agenten hebben van AIG de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders namens AIG verzekeringsproducten aan te bieden. In alle gevallen blijft AIG de risicodrager. Een gevolmachtigde agent is onafhankelijk van AIG en kan naast verzekeringsproducten van AIG ook voor verzekeringsproducten van andere verzekeraars kiezen. Een verplichting om verzekeringen in volmacht bij AIG onder te brengen bestaat er niet.

De gevolmachtigde agent werkt zoals een verzekeraar en neemt derhalve diens werkzaamheden grotendeels over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de incasso en in bepaalde gevallende de schadebehandeling. De gevolmachtigde agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval AIG. Een gevolmachtigde agent werkt altijd met een bemiddelaar, die de advisering aan de eindklant verzorgt en die door haar is aangesteld. Dit kan enkel haar eigen bemiddelaar zijn (huisvolmacht) of dit kunnen diverse externe bemiddelaars zijn (service provider). Het aanspreekpunt voor de relatie bij volmacht is de gevolmachtigde agent of de aangestelde bemiddelaar.

Een gevolmachtigde agent dient te beschikken over de vereiste vergunningen en deze worden regelmatig getoetst. Ook worden de vergunningen geregistreerd bij de AFM, de Nederlandse toezichthouder. Tevens zijn veel gevolmachtigde agenten aangesloten bij een branchevereniging, zoals de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

AIG geeft volmachten uit aan gevolmachtigde agenten voor zakelijke schadeverzekeringen. Dit omvat de volgende productgroepen: Personal Insurance (Collectieve Ongevallen, Zakelijke Reis, SVV en WEGAS), Financial Lines (Bestuurdersaansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid en Cyber) en Specialty (Land- en Werkmaterieel).  

Met verzekeringskaarten zie je heel snel wat wel en niet verzekerd is als je bij ons een verzekering afsluit. Zo weet je direct wat onze polisvoorwaarden zijn. Het helpt je om de verzekering van AIG met die van andere aanbieders te vergelijken. Bekijk hier onze verzekeringskaarten.

Voor overige/nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Volmacht van AIG. Dit kan telefonisch (010-453 5455) of per e-mail (enrico.bianchi@aig.com).

Download hier een overzicht van alle agenten met een AIG Volmacht

Volmacht agenten [PDF]

AIG Volmacht is onderdeel van Portfolio Solutions. Portfolio Solutions is dé thuisbasis voor portefeuillegedreven marktsegmenten. Voor klantgroepen of portfolio's met risico's die op een homogene manier gemanaged kunnen worden. Lees hier mee over Portfolio Solutions.