Ga naar hoofdinhoud

Broker Toolkit

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt de werknemer als gevolg van een ongeval? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers, waar ook tijdelijke krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten onder vallen.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Alle bedrijven met minimaal 3 werknemers. Inclusief multinationale programma’s. Ook mogelijkheden voor bezoekers van bijvoorbeeld musea, leden van verenigingen of ongevallenverzekeringen voor andere groepen.  

Geen mogelijkheden voor: (semi) professionele sport beoefening.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 500,-.

Geen uitsluitingen

Onze Collectieve Ongevallenverzekering biedt als enige in de markt géén uitsluitingen op de polis. Dit unieke product biedt daarom uitkomst in situaties waar je nergens anders een oplossing voor kan vinden.

De verkeersdrukte in Nederland neemt toe. De filezwaarte en extra reistijd stijgen voor alle weggebruikers. Met deze toenemende verkeersdrukte groeit ook het aantal verkeersongevallen. Onze Schadeverzekering Verkeersdeelnemers biedt zekerheid als één van uw werknemers bij een verkeersongeval schade veroorzaakt.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

  • Alle bedrijven in Nederland met minimaal 3 werknemers.
  • Geen mogelijkheden voor buitenlandse vestigingen.
  • Geen mogelijkheden voor: (semi) professionele sport beoefening.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 250,-.

Schadevoorbeelden

Onderstaande jurisprudentie is voor zowel WEGAS als SVV een grondslag geweest. WEGAS biedt dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl SVV een oplossing biedt voor de daadwerkelijk geleden schade.

WEGAS Plus dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen die de werknemer overkomen als hij of zij in opdracht van de werkgever deelneemt aan het verkeer of in het kader van de werkzaamheden deelneemt aan het verkeer. Hieronder vind je een overzicht van de jurisprudentie van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met de werknemer overkomen verkeersongevallen.

Eénzijdig verkeersongeval (2008)

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Ongeval met auto-ambulance (2008)

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Materieel werkgever (2010)

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Postbezorger (2011)

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

Als werkgever draagt u een zorgplicht voor uw medewerkers. Zij mogen van u verwachten goed verzekerd te zijn als zij deelnemen aan het verkeer en daarbij letselschade oplopen. Met onze WEGAS Plus verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

  • Alle bedrijven in Nederland met minimaal 3 werknemers.
  • Geen mogelijkheden voor buitenlandse vestigingen.
  • Geen mogelijkheden voor: (semi) professionele sport beoefening.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 250,-. Bedrijven zijn standaard verzekerd voor zaak- en personenschade tot € 2.500.000,-.

Schadevoorbeelden

Onderstaande jurisprudentie is voor zowel WEGAS als SVV een grondslag geweest. WEGAS biedt dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl SVV een oplossing biedt voor de daadwerkelijk geleden schade.

WEGAS Plus dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen die de werknemer overkomen als hij of zij in opdracht van de werkgever deelneemt aan het verkeer of in het kader van de werkzaamheden deelneemt aan het verkeer. Hieronder vind je een overzicht van de jurisprudentie van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met de werknemer overkomen verkeersongevallen.

Eénzijdig verkeersongeval (2008)

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Ongeval met auto-ambulance (2008)

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Materieel werkgever (2010)

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Postbezorger (2011)

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

Onze zakelijke reisverzekering vergoedt de schade als medewerkers op reis zijn. Werkgevers kunnen de verzekering afsluiten voor iedereen die namens het bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

  • Alle bedrijven in Nederland met minimaal 3 werknemers.
  • Geen mogelijkheden voor buitenlandse vestigingen.
  • Geen mogelijkheden voor: (semi) professionele sport beoefening.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 500,-.

Welke landen zijn veilig - en waar is juist een verhoogd risico? Bekijk het in de AIG Travel Risk Map.

Volg het AIG Travel Blog om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Voorbeelden van schades

De wereld wordt kleiner en organisaties laten hun werknemers steeds vaker naar het buitenland reizen. Maar tegelijk ontwikkelen er zich nieuwe risico’s en kunnen zelfs reizen in het binnenland voor onverwachte problemen zorgen. In deze nieuwe en uitdagende omgeving is het belangrijk dat mensen weten hoe ze tijdens het reizen veilig en gezond kunnen blijven en dat ze op een snelle bijstand kunnen rekenen als ze die nodig hebben.

Vulkaanuitbarsting IJsland

Toen de IJslandse vulkaan Eyjafjallaökull in april 2010 uitbarstte waren veel grote luchthavens gesloten, met grote vertragingen als gevolg. Wij hielpen onze klanten met hun terugvlucht naar huis, terwijl veel vergelijkbare producten geen dekking boden als gevolg van een aswolk..

Gijzeling in Algerije

Toen een groep Algerijnse exteremisten een gascentrale gijzelden hielpen wij werknemers weer veilig thuis te brengen. 

Studenten in Belize

Een groep studenten deed vrijwilligerswerk in Belize toen ze betrokken waren bij een auto-ongeluk. We hebben direct iemand naar Belize gestuurd om te helpen met medische ondersteuning, statusupdates aan Universitaire en familiale contacten en om te zorgen voor een veilige reis naar huis

Aanval winkelcentrum Nairobi

Toen de Westgate Mall in Nairobi werd aangevallen door gemaskerde schutters werd er snel een AIG-crisisteam naar de locatie gestuurd. Zij onderhielden contact met ambtenaren, medische teams en families. Het team zorgde voor een vermindering van media-interesse en de privacy van de gewonden te beschermen.