Ga naar hoofdinhoud

Casualty

Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van uw bedrijf bij schade aan zaken of personen.

Broker Toolkit

Tijdens de uitoefening van een bedrijf kunnen zich allerlei situaties voordoen die leiden tot zaak- of letselschade bij een derde. Een bedrijf kan dan te maken krijgen met een aanspraak tot vergoeding van een dergelijke schade. Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan hier bescherming tegen bieden.

Door onze wereldwijde vertegenwoordiging kunnen wij nationaal en internationaal opererende bedrijven van dienst zijn. Bovendien heeft ons team een passende oplossing voor diverse complexe aansprakelijkheidsrisico’s.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij bieden oplossingen voor een brede groep bedrijven die hun aansprakelijkheidsrisico's willen afdekken. In het bijzonder richten wij ons op de volgende typen bedrijven: Maakindustrie (zoals voedingsmiddelen en dranken, metaal, kunststof, machine- en apparatenbouw), retail en consumentenproducten, diensten (water, gas, elektriciteit), producenten van duurzame energie, financiële bedrijven en instellingen, uitzendbureaus, vastgoed.

Naast bovengenoemde doelgroepen zijn wij steeds bereid om de verzekeringsmogelijkheden te onderzoeken voor andere typen bedrijven.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 10.000,-.

Mogelijkheden & Uitbreidingen

Schadevoorbeelden

Letsel bedrijfsongeval
Een medewerker van een voedingsfabrikant raakt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden bekneld in een snijmachine. Hij loopt hierdoor ernstig letsel op aan zijn rechterarm. Het herstel van de medewerker verloopt moeizaam en de medewerker is niet meer in staat om zijn oude werkzaamheden te hervatten. De werkgever is aansprakelijk voor het letsel en de hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Brandgevaarlijke opladers

Een producent van consumentenelektronica brengt een serie telefoonopladers op de markt die brandgevaarlijk blijken te zijn. Het gebrek wordt pas ontdekt als er al bij meerdere huishoudens een brand is ontstaan, met de nodige zaakschade als gevolg.

Lekkage in kantoorpand

Een vastgoedexploitant verhuurt een kantoorpand aan een advocatenkantoor. Ondanks dat het vastgoedbedrijf zijn panden goed onderhoudt, ontstaat er een flinke lekkage. Hierdoor raakt veel computerapparatuur en overige inventaris van het advocatenkantoor beschadigd.

De kosten die gemaakt worden na een productcontaminatie kunnen erg hoog oplopen. Dit beperkt zich niet tot de kosten van de terughaalactie. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van het aangetaste product, vernietigingskosten en rehabilitatiekosten. Onze productcontaminatieverzekering biedt een uitgebreide dekking bij een onvoorziene of opzettelijke contaminatie van een product die gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

De verzekering biedt dekking voor de te maken kosten, maar ook voor de financiële verliezen die ontstaan na een gedekte contaminatie. Bovendien kun je rekenen op de deskundigheid van onafhankelijke Risk Consultants en directe crisis response bij een (vermoeden van een) incident.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij richten ons met name op bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Wij hebben geen mogelijkheden voor dier- en mengvoeders en farmaceutische producten.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 7.500,-.

Aanvullende diensten

 • Pre-incident advies
 • 24/7 Incident Crisis Response (voedselveiligheid, PR / communicatie, beveiliging) Hierop is geen eigen risico van toepassing.

Schadevoorbeelden

Schimmelsporen in frisdrank

Een partij steriel geproduceerde pakjes frisdrank bleek gecontamineerd te zijn met schimmelsporen. Deze verontreiniging kon pas enkele weken na de productie worden gedetecteerd. Het bedrijf zag zich niet alleen genoodzaakt de partij terug te halen, maar ook om zijn productieactiviteiten stil te leggen om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

De bron van de contaminatie bleek uiteindelijk in het buizenstelsel van de steriele verpakkingslijn te zitten. Het bedrijf moest zijn productie zes maanden stilleggen om het proces van onderzoek, ontsmetting en vervolgtests goed af te ronden.

Verkeerde vulling in snoepgoed

De producent werd er door een buitenlandse distributeur op gewezen dat het een partij chocoladerepen had geleverd met een pindavulling in plaats van een fruitvulling zoals aangegeven op de verpakking. Zijn interne administratie gaf aan dat de repen een aantal dagen lang in de verkeerde wikkel waren verpakt. In reactie hierop organiseerde de producent een publieke terughaalactie.

Een bekende publicatie berichtte over het incident maar gaf abusievelijk aan dat het om chocoladesnoepjes ging. Bovenop de kosten van de terughaalactie en gederfde winst uit de verkoop van chocoladerepen, kreeg het bedrijf te maken met een aanzienlijke omzetdaling bij al zijn soorten chocoladesnoep.

Bacterie in kant-en-klare maaltijden

Toen consumenten ziek werden na het eten van een aantal producten bleek dat deze bacterieel verontreinigd waren. Het verantwoordelijke bedrijf haalde tonnen producten terug uit de markt. Ondanks uitgebreid onderzoek kon het bedrijf de precieze bron van de besmetting niet achterhalen.

Een overheidsinstantie breidde de schaal van de terughaalactie uit naar producten die een aantal maanden vóór het aan het licht komen van de contaminatie waren geproduceerd. Daarnaast gelastte de instantie het bedrijf om alle activiteiten stil te leggen bij de productielocatie waar de gecontamineerde producten vandaan kwamen.

Salmonella in snoepgoed

Een klein bedrijf had een grote voorraad geleverd gekregen van een ingrediënt dat met salmonella was besmet. Het bedrijf verwerkte dit ingrediënt in uiteenlopende producten, die geen van allen positief testten op salmonella. Toen het bedrijf door de leverancier op de hoogte werd gesteld van de contaminatie, zette het uit voorzorg een grootschalige terughaalactie op.

In totaal kwamen de kosten van de contaminatie (terughaalkosten, afgeschreven producten en gederfde omzet) op ca. 20% van de jaaromzet van het bedrijf. Het bedrijf kon deze schade niet verhalen, aangezien de leverancier faillissement had aangevraagd nadat deze met meervoudige claims was geconfronteerd. Het getroffen bedrijf werd ook failliet verklaard.

Vergifiting van frisdrank

Een afperser dreigde vergif in de producten van een frisdrankenproducent te stoppen tenzij het bedrijf een afkoopsom van meerdere miljoenen zou betalen. Vervolgens werden er inderdaad vergiftigde productmonsters aangetroffen, en minstens één persoon werd ernstig ziek nadat deze een gecontamineerd product had geconsumeerd.

Het geknoei vond plaats nadat de producten bij detaillisten waren afgeleverd. Het bedrijf zette een grootschalige terughaalactie op om het getroffen product uit de schappen te krijgen. Het bedrijf leed significante schades ten gevolge van terughaalkosten, afgeschreven producten en teruggelopen verkopen. De afperser werd later aangehouden.

Zuivelsporen in saus

Nadat een consument een ernstige allergische reactie kreeg werd een producent van ingeblikte sauzen erop gewezen dat er misschien zuivelsporen in zijn product zaten. Een intern onderzoek wees uit dat één van de toeleveranciers van het bedrijf veranderingen had aangebracht in de samenstelling van hun kruidenmengsel, zonder zuivelproducten op de nieuwe ingrediëntenlijst te vermelden.

De sausproducent moest duizenden dozen terughalen van producten die dit niet-vermelde zuivelallergeen bevatten.

24/7 Crisismanagement

Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beheersen van een crisis, het beperken van de schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom werkt AIG nauw samen met NSF International: crisismanagement specialisten die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor u klaar staan op het gebied van strategisch en/of operationeel crisismanagement. Lees er in onderstaande documenten meer over.

Verzekerde gebeurtenissen

 • Onvoorziene contaminatie
 • Recall op last van overheid
 • Opzettelijke contaminatie
 • Productafpersing

Dekking

 • Herlevering (waarde van product)
 • Kosten van de terughaalactie
 • Vernietigingskosten
 • Bedrijfsschade
 • Extra uitgaven (bv. extra personeel)
 • Rehabilitatiekosten

Wij kijken altijd naar verzekeringsoplossingen op maat en bieden een dekking die past bij de wensen van de klant. Denk hierbij aan schade aan de biodiversiteit, schade gedurende het transport, een eigen locatiedekking, bedrijfsstilstand, werken bij derden etc. Bovendien bieden wij standaard onze PIER (Pollution Incident and Environmental Response) service aan. Zo krijgen bedrijven assistentie precies wanneer dat nodig is. 

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden. Door een toenemend publiek bewustzijn en strengere milieuwetgeving worden bedrijven vaker aansprakelijk gehouden voor milieuschade. Denk bijvoorbeeld aan een raffinaderij waar een lekkende olietank en vervuild bluswater kunnen zorgen voor overlast tot in de wijde omtrek. Maar ook een sportschool kan te maken krijgen met vervuiling die de omgeving raakt. En een transporteur van goederen kan geconfronteerd worden met een vervuiling tijdens transport.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Onderstaande bedrijven kunnen onder meer bij ons terecht. Hiernaast zijn wij altijd beschikbaar om oplossingen te bieden voor bedrijven die hier niet genoemd staan.  

 • Maakindustrie
 • IPPC bedrijven (energie-, metaal-, minerale- en chemische industrie)
 • Afvalverwerking en recycling
 • Diensten: water, gas, elektriciteit
 • Logistiek en transport
 • Opslag
 • Onroerend goed

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 5.000,- per periode.

Bovendien hebben wij mogelijkheden om het risico van verzekerde voor 3 jaar bij ons aan te brengen. Voor deze periode werken we met een stretched limit waarbij verzekerde een aantrekkelijke premie kan verwachten. Dit biedt ook kleinere bedrijven de mogelijkheid hun risico bij ons onder te brengen.

Dekkingsuitbreidingen

 • Ondergrondse opslagtanks
 • Transport van lading
 • Asbestdekking (Tevens dekking voor sanering van bodem, grond- en oppervlaktewater)
 • Mogelijkheden voor historische verontreinigingen
 • Bedrijfsschade.

Schadevoorbeelden

Lek vloeibare fenol

Een klant in de apotheek kwam in contact met vloeibare fenol nadat een werknemer de stof per ongeluk liet lekken. Afhankelijk van de duur van de blootstelling en vrijgekomen hoeveelheid, kan ingeademde fenol de longen irriteren. Een langere blootstelling kan onder meer spierspasmen en coördinatieverlies veroorzaken. De hulpdiensten hielden zich eerst bezig met de gewonde en evacueerden de klanten voordat een gespecialiseerd team de gemorste vloeistof begon te reinigen. Het is belangrijk om te weten dat veel huurders in winkelcentra een risico lopen op schade eisen in verband met het milieu. Hoewel sommige van die risico’s op het eerste zicht misschien minder uidelijk zijn, zijn de gevolgen soms rampzalig. De kosten voor de verdediging kunnen enorm oplopen, terwijl rechterlijke uitspraken vaak genadeloos zijn.

Defect airco-systeem

Vijftien leerlingen en leerkrachten liepen lichte tot ernstige verwondingen op toen een defect airconditioningsysteem gedurende een lange tijd koolstofmonoxide en brandwerende chemicaliën in de school liet circuleren. Hoewel sommige slachtoffers slechts tijdelijke ademhalingsproblemen ondervonden, is de kans groot dat minstens één leerling een longtransplantatie moet ondergaan en een verkorte levensverwachting heeft. De huidige schadevergoedingen lopen in de miljoenen euro’s en zullen worden betaald door het schooldistrict en de ontwerper en installateur van het airconditioningsysteem.

Bodemverontreiniging 

In een groothandel in bouwmaterialen worden ook verf, lijm, oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen opgeslagen en verkocht. Bij het lossen van een pallet met oplosmiddelen staat de pallet niet goed op de vork van de heftruck en valt hier vanaf. De verpakkingen breken open en de oplosmiddelen stromen de bodem in. De kosten voor het opruimen van de verontreiniging bedragen 15.000 euro.

Bluswater

Na een brand in een metaalverwerkend bedrijf, blijkt uit onderzoek van de verontreinigingsgraad, dat de waterafvoer van de brand en blusmiddelen de waterzuiveringsinstallatie in het bedrijf van de verzekerde beïnvloedt en dat het omringende leefmilieu wordt verontreinigd. Er dient te worden gesaneerd en er is lichamelijke schade en materiele schade veroorzaakt door verontreiniging tijdens en na een brand zoals giftige rook en verontreiniging door verontreinigd bluswater.