Ga naar hoofdinhoud

Flow Toolkit

Flow is uw eenvoudige, snelle en online samenwerking naar zekerheid. Met standaard oplossingen om de meest voorkomende risico's eenvoudig af te dekken. Of u nu een advocaat, consultant of bouwkundige bent, wij kennen de dynamiek van uw branche en de risico's waar u mee te maken hebt.

Voor meer informatie over Flow oplossingen:

Mail naar : Flownl@aig.com

Broker Toolkit

Beroepsfouten komen overal voor, ook bij u als ondernemer. Een verkeerde berekening of advies kan dan tot financiële schade leiden. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf wanneer het aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Hiervoor bent u verzekerd

 • Aansprakelijkheid voor fouten van externe deskundigen
 • Reconstructiekosten van verloren documenten
 • Kosten van verweer
 • Door een ondergeschikte opzettelijke veroorzaakte schade
 • Opzettelijk veroorzaakte smaad en laster
 • Zaak & vermogensschade, afhankelijk van beroepsgroep

Voor wie is deze verzekering?

Wij bieden standaard oplossingen voor verschillende beroepen in de commerciële dienstverlening, zoals architecten, makelaars, ICT-ers, advocaten en management consultants.

Naast de standaard beroepen bieden wij oplossingen op maat.

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 350,-. Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van uw beroep, jaaromzet en wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Voorbeelden van schades

Het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade door een beroepsfout is de laatste jaren gegroeid. Door veranderingen in het juridische klimaat is men zich meer bewust dat zij schade via gerechtelijke procedures kunnen verhalen. Zelfs als dit ongegrond is kunnen de kosten om hiertegen in verweer te gaan hoog oplopen.

Advocatenkantoor

Een advocatenkantoor vertegenwoordigt hun cliënt in een echtscheidingsprocedure. Uiteindelijk beweert de cliënt dat de advocaten niet met redelijke vaardigheid en zorg hebben gehandeld in haar vordering tot financiële tegemoetkoming waardoor de cliënt aanzienlijk minder kreeg dan waarop zij recht had.

IT-provider

Een IT-provider sluit een contractuele overeenkomst met een klant om een gegevensbeheersysteem te vervangen. Om verschillende redenen ontvangt de klant geen systeem dat aan de vereisten voldoet. Het contract komt tot een einde met elke partij bewerend dat zij het recht hebben om een schadevordering na te streven. 

Assurantietussenpersoon

De klant van een assurantietussenpersoon bezit een restaurant dat door brand is vernietigd, maar de verzekeringsmaatschappij wijst de schade af op grond van een verkeerde voorstelling van zaken. De klant probeert het financiële verlies te verhalen op hun assurantie tussenpersoon door te beweren dat de assurantietussenpersoon de juiste feiten niet aan de verzekeraar heeft doorgegeven.

Accountant

Een accountantskantoor adviseert hun cliënt over de fiscale behandeling van een brandstoftoeslagregeling voor werknemers. De klant beweert dat de accountants belangrijke informatie over het beheer van de regeling hebben weggelaten en ook niet hebben gemeld dat het in werking zijnde systeem niet strookte met de belastingwetgeving.

Als ondernemer neemt u beslissingen op vele momenten in uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op uw privévermogen worden verhaald. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en uw privévermogen te beschermen.

Hiervoor bent u verzekerd

 • Persoonlijke aansprakelijkheid
 • Automatisch dekking voor (nieuwe) dochtermaatschappijen
 • Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders
 • Verdedigingskosten
 • Kosten in noodgevallen
 • Kosten onderzoek en vooronderzoek
 • Public Relations kosten

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 310,-. Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Voor wie is deze verzekering?

Deze aansprakelijkheid geldt voor de hele raad van bestuur, raad van commissarissen en toezichthouders van een N.V. en B.V, maar ook voor een stichting, vereniging of coöperatie.

Veelgestelde vragen

Het afnemen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan nog wel eens tot vragen leiden. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen op een rijtje gezet en vast beantwoord.

Voorbeelden van schades

Een partij steriel geproduceerde pakjes frisdrank bleek gecontamineerd te zijn met schimmelsporen. Deze verontreiniging kon pas enkele weken na de productie worden gedetecteerd. Het bedrijf zag zich niet alleen genoodzaakt de partij terug te halen, maar ook om zijn productieactiviteiten stil te leggen om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

De bron van de contaminatie bleek uiteindelijk in het buizenstelsel van de steriele verpakkingslijn te zitten. Het bedrijf moest zijn productie zes maanden stilleggen om het proces van onderzoek, ontsmetting en vervolgtests goed af te ronden.

Actie ondernomen door dochterbedrijf

Een dochteronderneming van een bedrijf dient een claim in tegen zijn bestuursvoorzitter wegens schending van zijn fiduciaire verplichtingen met betrekking tot gebrekkig toezicht op de derivatentransacties van het bedrijf. 

Valse en misleidende informatie

Aandeelhouders van een bedrijf dagen het voor het gerecht, met de aantijging dat het valse en misleidende informatie in zijn rapporten, persberichten en conference calls met analisten had gepresenteerd, waardoor de Level 1 American Depository Receipts en gewone aandelen van de verzekeringnemer werden verhandeld tegen kunstmatig hoge koersen.

Aandeelhoudersactie goedgekeurd

De aandeelhouders van een bedrijf keuren juridische actie goed tegen zijn bestuursvoorzitter en voormalige bestuurders, met de aantijging dat het bedrijf verliezen heeft geleden ten gevolge van het overboeken van fondsen naar een investeringsentiteit.

Actie door koper na acquisitie van bedrijf

Na het verzekerde bedrijf te hebben gekocht, initieert de koper een juridische actie tegen de voormalige directeur, met de aantijging dat de bestuurder valse informatie had gegeven, wat weer leidde tot een overwaardering van de activa van het verzekerde bedrijf.

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt de werknemer als gevolg van een ongeval? Bij dekking keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers, waar ook tijdelijke krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten onder vallen.

Hiervoor bent u verzekerd

 • Wij bieden een unieke polis die geen uitsluitingen kent
 • Omscholing na een ongeval van uw werknemer
 • Wervingskosten voor nieuwe werknemers bij een ongeval
 • De kosten voor essentiële aanpassingen aan het huis na een ongeval

Voor wie is deze verzekering?

Al uw werknemers zijn standaard verzekerd. U kunt de directeur-grootaandeelhouders, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden, oproep-, vakantie- en uitzendkrachten en zzp’ers aanvullend meeverzekeren. Bovendien is er is een aanvullende dekking voor uw bedrijfshulpverleners mogelijk. Wij bieden ook mogelijkheden voor bezoekers van bijv. musea en leden van verenigingen.

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 500,-. Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Cyberrisico's beïnvloeden steeds meer de manier waarop we werken. Daarom is het belangrijk dat om te weten wat uw cyberrisico is. Onze Cyber Impact Scan helpt u om uw risico's in kaart te brengen en vertelt welke maatregelen uw bedrijf het best kan nemen. Zo krijgt u grip op uw risico's en een verzekering die aansluit bij uw behoeften.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Als wereldwijde marktleider heeft AIG de meest ruime appetite én innovatieve dekkingen. Wij hebben oplossingen voor elk bedrijf dat op zoek is om hun cyberrisico's af te dekken. Enkele van onze belangrijkste doelgoepen zijn:

 • Maakindustrie/Productie
 • Technologiesector
 • Transport, opslag en distributie
 • Gezondheidszorg
 • Zakelijke dienstverlening
 • Financiele Instellingen
 • Bouw
 • Onderwijs
 • Chemie
 • Nutsvoorzieningen

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 450,-. Gebruik ons digitale Quotepad om een offerte aan te vragen!

Uw cyberverzekering

Standaard goed verzekerd

Bij ons bent u standaard goed verzekerd. Of u nu 2 of 20 miljoen euro omzet draait.

Extra beveiliging

Voeg vrijblijvend extra lagen toe aan uw cyberbeveiliging. Gratis vanaf een premie van € 5.000,-.

First Response Service

De eerste 48 uur zijn cruciaal om cyberschade te beperken. Ons First Response team helpt.

Cyber Impact Scan

Weten waar de zwakke plekken in uw organisatie liggen? Met onze Cyber Impact Scan komt u erachter.

Extra cybersecurity

Ongeacht hoe hard uw IT-afdeling werkt, de snel veranderende cyberwereld is lastig om bij te houden. Om uw bedrijf nóg beter te beschermen tegen cyberrisico's ontvangt u daarom extra lagen cyberbeveiliging oplopend tot een waarde van € 10.000,- (voor polishouders vanaf € 5.000,- premie). 

Medewerkers Cybersecurity eLearning

Een op maat gemaakte training voor elke rol in uw organisatie. Beschikbaar in 11 talen.

Kwetsbaarheidscan van IT-infrastructuur

Experts zoeken naar kwetsbaarheden die door cybercriminelen gebruikt kunnen worden. Inclusief een nieuwe scan na 90 dagen om uw inspanningen te meten.

BitSight Security Ratings

Meet en monitor uw netwerk en die van uw outsourcers. 

Cyber Risk Consult

Eén uur met een AIG Cyber Risk Consultant om al uw vragen rondom cyberrisico's te beantwoorden en aanbevelingen te geven op basis van uw Cyber Impact Scan.

Cybersecurity Portal

24/7 toegang tot de laatste cybersecurity informatie.

Blacklisten van IP-adressen

Beheer in welke mate uw organisatie wordt blootgesteld aan criminele activieiten en verlaag uw risico.

First Response

Bij een cyberincident zijn de eerste 48 uur cruciaal om uw (reputatie)schade te beperken. Wij helpen u in deze kritische periode als volgt wanneer u een cyberincident vermoedt.

Bel de hotline (24/7 bereikbaar)

Eerst wordt uw situatie in kaart gebracht. Om hier goed op voorbereid te zijn, vindt u hiernaast enkele vragen die u tijdens dit gesprek kunt verwachten.

Experts in 1 uur

Na dit gesprek streven we ernaar dat u binnen een uur wordt teruggebeld door een juridisch expert. Afhankelijk van uw incident kan er ook een cyber IT-expert bij aanwezig zijn.

Bij u op locatie

De snelste manier om in contact te komen is telefonisch. Maar als uw situatie erom vraagt kunnen de experts op locatie komen.

Oplossen incident

De experts onderzoeken de oorzaak van het incident en of dit heeft geleid tot dataverlies. Zij proberen de gevolgen te beperken en eventuele kwaadaardige software of kwaadwillenden van uw systeem te verwijderen. Doorgaans worden zo alle incidenten opgelost.

Als het onderzoek is afgerond ontvangt u een rapport met aanbevelingen om het cyberincident verder te analyseren en in de toekomst dergelijke incidenten te voorkomen.

De verkeersdrukte in Nederland neemt toe. De filezwaarte en extra reistijd stijgen voor alle weggebruikers. Met deze toenemende verkeersdrukte groeit ook het aantal verkeersongevallen. Onze Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers geeft een verzekering tegen schade die werknemers oplopen bij een verkeersongeval tijdens het werk.

Hiervoor bent u verzekerd

 • Ongevallen tijdens dienstreizen
 • Ongevallen tijdens woon-werkverkeer
 • Ongevallen tijdens in-, op- en uitstappen van het motorrijtuig
 • Ongevallen tijdens het verrichten van noodreparaties
 • Ongevallen op het terrein van tankstations

Voor wie is deze verzekering?

Al uw werknemers, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden, oproep-, vakantie- en uitzendkrachten zijn standaard verzekerd in de collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemers. Ook de directeur-grootaandeelhouder is standaard meeverzekerd. U kunt zzp’ers aanvullend meeverzekeren.

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 250,-.

Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Voorbeelden van schades

Als één van uw werknemers bij een ongeval betrokken raakt is dit erg vervelend. Uw werknemer kan hier letsel of materiële schade aan overhouden. Helaas kunnen wij die schade niet wegnemen. Maar wij helpen u wel de schade te vergoeden. Dit doen wij standaard tot € 1.000.000,- en tegen een premietoeslag van 15% tot € 2.500.000,-.

Eénzijdig verkeersongeval (2008)

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Ongeval met auto-ambulance (2008)

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Materieel werkgever (2010)

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Postbezorger (2011)

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

Met onze WEGAS Plus verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen. Of er nu wel of geen sprake is van letsel, een verkeersongeval is altijd een vervelende situatie. Wij nemen graag een deel van uw zorgen weg. 

Hiervoor bent u verzekerd

 • Schade en/of letsel tijdens woon-werkverkeer
 • Schade en/of letsel ongemotoriseerde verkeersdeelnemers
 • Standaard geen eigen risico
 • Wereldwijde dekking

Voor wie is deze verzekering?

Al uw werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, vakantiekrachten, oproepkrachten, gedetacheerden en vrijwilligers. U kunt zzp’ers aanvullend meeverzekeren.

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 250,-.

Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Voorbeelden van schades

Als één van uw werknemers bij een verkeersongeval schade veroorzaakt kan u als werkgever aansprakelijk zijn. Dit kan zware financiële gevolgen hebben. Met WEGAS Plus bent u bij aansprakelijkheid van de werkgever standaard verzekerd voor zaak- en personenschade tot € 2.500.000,-.

Eénzijdig verkeersongeval (2008)

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Ongeval met auto-ambulance (2008)

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Materieel werkgever (2010)

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Postbezorger (2011)

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

Werknemers reizen steeds vaker naar het buitenland voor hun werk. Dit kan onverwachte risico’s meebrengen. Onze zakelijke reisverzekering vergoedt de schade als medewerkers zakelijk op reis zijn. U kunt de verzekering afsluiten voor iedereen die namens uw bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt.

Hiervoor bent u verzekerd

 • Uitgebreide ongevallendekking  
 • Meereizende partner en kinderen
 • Persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting
 • Ontvoering, kaping en gijzeling, inclusief dekking voor losgeld
 • Reishulpverlening door AIG Travel
 • Wij betalen het eigen risico bij de autohuur tijdens een zakenreis

Voor wie is deze verzekering?

De premie start vanaf € 500,-. Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Wat kost deze verzekering?

De verzekering geldt voor de zakelijke reiziger én zijn/haar meereizende partner en kinderen. Deze verzekering dekt ook privé-activiteiten voorafgaand, tijdens en aansluitend aan de zakenreis.

Voorbeelden van schades

De wereld wordt kleiner en organisaties laten hun werknemers steeds vaker naar het buitenland reizen. Maar tegelijk ontwikkelen er zich nieuwe risico’s en kunnen zelfs reizen in het binnenland voor onverwachte problemen zorgen. In deze nieuwe en uitdagende omgeving is het belangrijk dat mensen weten hoe ze tijdens het reizen veilig en gezond kunnen blijven en dat ze op een snelle bijstand kunnen rekenen als ze die nodig hebben.

Vulkaanuitbarsting IJsland

Toen de IJslandse vulkaan Eyjafjallaökull in april 2010 uitbarstte waren veel grote luchthavens gesloten, met grote vertragingen als gevolg. Wij hielpen onze klanten met hun terugvlucht naar huis, terwijl veel vergelijkbare producten geen dekking boden als gevolg van een aswolk..

Gijzeling in Algerije

Toen een groep Algerijnse exteremisten een gascentrale gijzelden hielpen wij werknemers weer veilig thuis te brengen. 

Studenten in Belize

Een groep studenten deed vrijwilligerswerk in Belize toen ze betrokken waren bij een auto-ongeluk. We hebben direct iemand naar Belize gestuurd om te helpen met medische ondersteuning, statusupdates aan Universitaire en familiale contacten en om te zorgen voor een veilige reis naar huis.

Aanval winkelcentrum Nairobi

Toen de Westgate Mall in Nairobi werd aangevallen door gemaskerde schutters werd er snel een AIG-crisisteam naar de locatie gestuurd. Zij onderhielden contact met ambtenaren, medische teams en families. Het team zorgde voor een vermindering van media-interesse en de privacy van de gewonden te beschermen. 

Naast de één op één maatwerk dienstverlening voor klanten met een complex risicoprofiel, zijn we als AIG steeds vaker partner voor portfolio gerichte vraagstukken. Alle risicokennis, bijbehorende producten en professionals voor deze bijzondere doelgroepen zijn voortaan in één nieuwe afdeling gebundeld: Portfolio Solutions. 

Portfolio Solutions is dé thuisbasis voor portefeuillegedreven marktsegmenten. Voor klantgroepen of portfolio's met risico's die op een homogene manier gemanaged kunnen worden. Voor deze segmenten en klantgroepen bieden we drie verschillende bedieningsmodellen. Ieder met specifieke kenmerken die passen bij de diverse behoeften van onze partners en bijbehorende klanten. En alledrie gericht op digitale efficiency gecombineerd met kwaliteit, snelheid en gemak.   

Met 'Portfolio Solutions' bieden wij gespecialiseerde dienstverlening voor makelaars/provinciale tussenpersonen, volmacht bedrijven, branche organisaties en de toenemende groep van online platforms en insurtech organisaties. Wij bieden hierbij onder meer oplossingen voor MKB/middelgrote ondernemingen, Gig workers en ZZP-ers.

Bijzondere voordelen

AIG expertise

Uitgebreide dekking en vertrouwde verzekeringsoplossingen gebaseerd op AIG's jarenlange expertise in zowel verzekeren als in claims handling.  Binnen  Portfolio Solutions bieden wij aparte producten, gericht op de specifieke doelgroepwensen. Hierbij bieden wij meer dan verzekeren alleen. Met ondersteunende kennis, informatie en dienstverlening op de momenten dat deze 't hardst nodig is.  

Digitaal én persoonlijk

Portfolio Solutions producten zijn makkelijk en digitaal toegankelijk. Denk aan Quotepads of andere digitale aanvraagformulieren waarmee onze partners razendsnel premies voor klanten kunnen verkrijgen. Naast deze oplossingen begrijpen wij de waarde van persoonlijk contact én zijn wij voor onze partners en klanten persoonlijk bereikbaar.