Ga naar hoofdinhoud

Broker Toolkit

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen van de bestuurder worden verhaald. Onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en het privévermogen te beschermen.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij bieden oplossingen voor elk bedrijf dat een rechtspersoon is, verenigingen en stichtingen.

Voor new business geldt een maximale primaire capaciteit van € 15 miljoen.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 250,-.

Veelgestelde vragen

Wij hebben voor deze verzekering de meest gestelde vragen op een rijtje gezet zodat u als bemiddelaar de klant zo goed mogelijk verder kan helpen.

Schadevoorbeelden

Gerechtelijke actie Europese Strafhof

Bestuurders worden gedagvaard door de staande magistraat in een Europees strafrechtelijk onderzoek, waarbij de aantijging misbruik van bedrijfsmiddelen is.

Onderzoek door Europese toezichthouder

Handelingen van bestuurders worden onderzocht door een Europees toezichthoudend orgaan in verband met de excessieve besteding van publieke gelden bij zakelijke evenementen.

Onderzoek omkoping

Een bestuurder bij een dochteronderneming is het onderwerp van een onderzoek omdat deze omgekocht zou zijn om gunstige inkoopvoorwaarden voor een klant te regelen.

Onderzoek door Anti-Kartel Divisie

De Amerikaanse dochteronderneming van een Europees bedrijf en een aantal van haar bestuurders en toezichthouders worden onderzocht in verband met aantijgingen van wereldwijde pogingen tot concurrentievervalsing.

Actie door crediteuren van klant

Een dochteronderneming wordt beschuldigd te hebben samengespannen met één van haar buitenlandse klanten om diens crediteuren te misleiden. De crediteuren, die nu failliet zijn, noemden het moederbedrijf, de dochteronderneming en de bestuurders in hun zaak, met de aantijging dat deze partijen hadden samengespannen met de klant en zijn management om een valse voorstelling van zaken te geven.

Aandeelhoudersactie goedgekeurd

De aandeelhouders van een bedrijf keuren juridische actie goed tegen zijn bestuursvoorzitter en voormalige bestuurders, met de aantijging dat het bedrijf verliezen heeft geleden ten gevolge van het overboeken van fondsen naar een investeringsentiteit.

Actie ondernomen door dochterbedrijf

Een dochteronderneming van een bedrijf dient een claim in tegen zijn bestuursvoorzitter wegens schending van zijn fiduciaire verplichtingen met betrekking tot gebrekkig toezicht op de derivatentransacties van het bedrijf.

Valse en misleidende informatie

Aandeelhouders van een bedrijf dagen het voor het gerecht, met de aantijging dat het valse en misleidende informatie in zijn rapporten, persberichten en conference calls met analisten had gepresenteerd, waardoor de Level 1 American Depository Receipts en gewone aandelen van de verzekeringnemer werden verhandeld tegen kunstmatig hoge koersen.

Beroepsfouten komen overal voor, ook bij ondernemers. Een verkeerde berekening of advies kan dan al snel tot financiële schade leiden. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf wanneer het aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij richten ons onder meer op de onderstaande beroepsgroepen. Hiernaast zijn wij steeds bereid om de mogelijkheden te onderzoeken voor andere beroepsgroepen.

 • Accountants
 • Advocaten
 • Assurantietussenpersonen/-makelaars
 • Call centers
 • ICT bedrijven
 • Interim managers
 • Makelaars o.g.
 • Management consultants
 • Notarissen
 • Reclame-/marketing-/communicatiebureaus
 • Schade-experts
 • Technische beroepen (architecten, ingenieurs, bouwkundigen)
 • Projectdekkingen (bouw)
 • Trustkantoren
 • Werving & selectie-/detacheringbureaus

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 350,-.

Schadevoorbeelden

Accountant

Een accountantskantoor adviseert hun cliënt over de fiscale behandeling van een brandstoftoeslagregeling voor werknemers. De klant beweert dat de accountants belangrijke informatie over het beheer van de regeling hebben weggelaten en ook niet hebben gemeld dat het in werking zijnde systeem niet strookte met de belastingwetgeving.

Advocatenkantoor

Een advocatenkantoor vertegenwoordigt hun cliënt in een echtscheidingsprocedure. Uiteindelijk beweert de cliënt dat de advocaten niet met redelijke vaardigheid en zorg hebben gehandeld in haar vordering tot financiële tegemoetkoming waardoor de cliënt aanzienlijk minder kreeg dan waarop zij recht had.

IT-provider

Een IT-provider sluit een contractuele overeenkomst met een klant om een gegevensbeheersysteem te vervangen. Om verschillende redenen ontvangt de klant geen systeem dat aan de vereisten voldoet. Het contract komt tot een einde met elke partij bewerend dat zij het recht hebben om een schadevordering na te streven.

Mediabedrijf

Een mediabedrijf plaatst muziek voor een televisieadvertentie, maar gebruikt een versie van de muziek waarvoor het niet de rechten heeft en wordt geconfronteerd met maatregelen voor financieel verhaal.

In een vergelijkbare situatie werd een uitgever die betrokken is bij het publiceren van educatieve handboeken ervan beschuldigd inbreuk te maken op auteursrechten van verschillende fotografen waarvan de afbeeldingen in de boeken zijn weergegeven.

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar naast alle mogelijkheden, brengt dit ook complexe uitdagingen mee. Zoals cybersecurity. Met onze cyberverzekering bent u standaard goed verzekerd voor cyberrisico’s. Ook helpen we u eerst uw risico’s te begrijpen voordat u een verzekering kiest.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Als wereldwijde marktleider heeft AIG de meest ruime appetite én innovatieve dekkingen. Wij hebben oplossingen voor elk bedrijf dat op zoek is om hun cyberrisico's af te dekken. Enkele van onze belangrijkste doelgoepen zijn:

 • Maakindustrie/Productie
 • Technologiesector
 • Transport, opslag en distributie
 • Gezondheidszorg
 • Zakelijke dienstverlening
 • Financiele Instellingen
 • Bouw
 • Onderwijs
 • Chemie
 • Nutsvoorzieningen

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 450,-. Gebruik ons digitale Quotepad om een offerte aan te vragen!

Financiële instellingen hebben te maken met complexe risico's vanwege onder meer steeds strengere regelgeving. Daarom worden de behoeften van financiële instellingen en dienstverleners behandeld door ons dedicated team. Wij bieden verzekeringsoplossingen voor banken, verzekeraars, private equite firma's en vermogensbeheerders/fondsen. Lees hieronder welke oplossingen dat zijn en wie jou hierbij kan helpen.

Onze verzekeringsoplossingen

Banken, verzekeraars, private equity firma's en vermogensbeheerders/fondsen kunnen voor de volgende oplossingen bij ons terecht.

Beroepsaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Cyber

Employment Practice

Fraude

Private Equity Protector

Vermogensadvies Vermogensbeheer