Ga naar hoofdinhoud

Broker Toolkit

Onze Marine Cargo polissen dekken het vervoer van goederen over zee, over land of door de lucht. De dekking wordt doorgaans op basis van All Risks geleverd voor fysiek verlies of schade gedurende de gehele reis van "warehouse tot warehouse". Onze polissen kunnen worden uitgebreid met dekkingen voor de opslag van goederen, montage, etc. Neem gerust contact met ons op om onze mogelijkheden te bespreken.

Klanten hebben toegang tot ons wereldwijde netwerk van Marine Risk Consulting Engineers. Zij kunnen helpen de maritieme risico’s van klanten te identificeren en oplossingen te leveren zodat risico's tot een minimum worden beperkt. De doorgewinterde professionals van het team hebben gemiddeld 25 jaar ervaring in de branche en de meesten hebben een licentie als Master Mariners met zeegaande ervaring.

Best Fit & Minimumpremie

AIG Marine levert maatwerk. Dit betekent dat wij graag met je aan de slag gaan om ook voor de meest uitdagende risico’s tot een gepaste oplossing te komen.

Best Fit

Wij hebben oplossingen voor elk bedrijf dat op zoek is om hun risico's af te dekken gedurende de gehele reis van "warehouse tot warehouse". Vooral voor middelgrote tot grote bedrijven en bedrijven met een multinationaal karakter bieden wij uitgebreide oplossingen.

Minimumpremie

Minimumpremie € 7.500,-

Minimumpremie voor een internationaal programma € 15.000,-

Schadevoorbeelden

Chemische geur bij keukenapparatuur

Onze klant, een handelsbedrijf dat keukenmateriaal importeert, had een lading siliconen kookapparatuur verscheept ter waarde van ongeveer € 1,3 miljoen. Wij ontvingen een claim voor schade aan de goederen die was ontstaan ​​tijdens het transport. Door een chemische geur was de apparatuur onbruikbaar geworden voor de verkoop. De schade werd gedekt door onze stock-through put polis. Deze polis geeft dekking voor vervoer over zee, over land en tijdens opslag. De lading was opgeslagen in een magazijn van een lokaal expeditiebedrijf.

AIG wees een lokaal expertisebureau aan om te onderzoeken wat de oorzaak van de schade was. Door gedetailleerd onderzoek van de omgeving van transport en opslag, concludeerde men dat de geur werd veroorzaakt door een andere lading die naast de kookapparatuur in het magazijn was geplaatst.

Vuur- en waterschade aan lading

De bemanning van een bulk carrier onderweg van Europa naar Azië met 55.000mt kunstmest aan boord ontdekte een sterke rookgeur komend uit 2 van de ruimen. Het schip moest uitwijken naar de dichtstbijzijnde haven en de ruimen werden gevuld met zeewater om de stijgende temperatuur en brand tegen te gaan. Het schip vervolgde haar reis naar de loshaven.

AIG verzekerde de lading aan boord voor ongeveer € 20 miljoen. Ongeveer de helft van de lading was aangetast door het zeewater.

Een team bestaande uit marine en brand-experts, de vertegenwoordigers van de P&I club van het schip en AIG’s Major Loss Claims-Handler begeleidden de klant door het claimproces. Toen uit forensisch onderzoek bleek dat de brand niet was ontstaan door de lading heeft AIG een voorschotbetaling gedaan van € 3 miljoen. Daarnaast zijn onze experts in staat gebleken om het verdere verlies te beperken door de goederen te verkopen voordat het regenseizoen begon. 9 maanden nadat de schade was voorgevallen, was de verzekerde voor € 6,8 miljoen gecompenseerd.

Elke partij in de supply chain draagt bij aan het veilig vervoeren, behandelen en opslaan van goederen. Het logistieke proces brengt dan ook verschillende risico's mee, met soms complexe aansprakelijkheidskwesties.

Wij bieden oplossingen op maat om deze aansprakelijkheid af te dekken voor expediteurs, vervoerders en meer. Waar ook ter wereld. Onze oplossingen kunnen ook met onze andere producten worden gecombineerd zodat u een totaaloplossing gepresenteerd krijgt en dekkingen op elkaar aansluiten.

Best Fit & Minimumpremie

AIG Marine levert maatwerk. Dit betekent dat wij graag met je aan de slag gaan om ook voor de meest uitdagende risico’s tot een gepaste oplossing te komen.

Best Fit

Minimum omzet van € 5.000.000.

Stand-alone en multiline oplossingen.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 15.000,-.

Multinational oplossingen

Goederenvervoer gaat over zee, land of internationale grenzen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker, maar ook moeilijker, om deze producten te volgen. Door globalisering ontstaat er bovendien meer handel met minder ontwikkelde landen, waardoor het risico van diefstal of schade voor goederen in doorvoer blijft stijgen.

Oplossingen op maat

Wij bieden oplossingen op maat om deze aansprakelijkheid af te dekken voor expediteurs, vervoerders en meer. Waar ook ter wereld. Onze oplossingen kunnen ook met onze andere producten worden gecombineerd zodat u een totaaloplossing gepresenteerd krijgt en dekkingen op elkaar aansluiten.

Vervoerder

Dekking voor aansprakelijkheid van zowel fysieke als papieren vervoerders waar ook ter wereld.

Expediteur

Dekking voor aansprakelijkheid van expediteurs al dan niet met opslag en additionele diensten (VAL) voor derden.

Onze Inland Marine propositie bestaat uit 3 onderdelen: 1) Verzekering van land-en werkmateriaal, 2) Tentoonstellingsgoederen, 3) Elektronische apparaten, speciale apparaten en andere eigendommen. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen voor al uw risico's in deze categoriën. Wij kunnen overal ter wereld oplossingen bieden al dan niet middels een lokale polis.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Land- en werkmateriaal, bij voorkeur grotere vloten. Waar ook ter wereld.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 7.500,-.

Schadevoorbeelden

Schade aan graafmachine

Een bouwbedrijf heeft op vrijdag 26 augustus 2016 een verlies geleden aan een gloednieuwe graafmachine. Het verlies werd door de klant ingediend op 1 september om 07:33 uur. Het was cruciaal om de machine te laten inspecteren en reparaties te starten. De inspectie werd op dezelfde dag om 8:15 uur toegewezen aan een goedgekeurde taxateur. De beschadigde machine werd de volgende dag geïnspecteerd en reparaties werden gestart om de uitvaltijd van de klant te beperken.

Brandschade

Een klant diende een claim in voor schade aan een trailer door een brand die zich verspreidde naar vijf extra verzekerde eenheden. De claim betrof de totale vernietiging van twee tractoren en vier trailers voor een gezamenlijke waarde van € 500.000,-. Na ontvangst van de claim heeft de schadebehandelaar onmiddellijk contact opgenomen en een ​​inspectie uit laten voeren door een specialist en een taxateur.

De inspectie van de apparatuur werd binnen 72 uur na het verlies voltooid. De specialist onderzocht alle eenheden die bij het verlies betrokken waren en bekeek de bewakingsbeelden. Na voltooiing van het onderzoek werd vastgesteld dat de brand ontstond door een fout in de koeling van de trailer. De fabrikant werd hier direct van op de hoogte gebracht. 

Bij AIG geloven we dat we verder gaan dan traditionele risk management door in samenwerking met onze klanten en makelaars een op maat gemaakte dienst met toegevoegde waarde te bieden. Zo kunnen we voldoen aan de wederzijdse behoeften op het gebied van bedrijfs- en activabescherming.

Onze Marine Loss-Control Engineering diensten zijn aangepast voor specifieke klanten. Bijvoorbeeld fabrikanten, scheepsterminals, havens en scheepswerven, logistieke dienstverleners, aannemers en megajachteigenaren. Door onze wereldwijde aanwezigheid kunnen wij een perfecte oplossing bieden voor multinationals die op zoek zijn naar een op maat gesneden dekking en locatiespecifieke services.  

Schade voorkomen

Wij helpen klanten verliezen te vermijden door potentiële risico's te analyseren en te minimaliseren.

Schade beheersen

Wij helpen klanten potentiële schades te voorkomen door historische verliesfrequentie- en trends te analyseren en actie te ondernemen om kwetsbaarheden aan te pakken.

Effectieve communicatie

We verbeteren de klant zijn risicomanagement door open communicatie te onderhouden tussen klant en Loss Control Engineer.

Handel- en transportrisico's verminderen

Onze deskundige en ervaren Loss Control Engineers beoordelen het risico van klanten en bieden oplossingen om risico's te minimaliseren en om ladingen veilig te leveren. Zo worden het handels- en transportrisico's verminderd en kostbare vertragingen tot een minimum beperkt.

Wereldwijd netwerk

Het Marine Loss Control Engineer team bestaat uit een wereldwijd netwerk van 15 strategisch geplaatste, fulltime Risk Engineers. Deze Risk Engineers hebben ervaring als voormalig cargo surveyors, havenkapiteins en claims specialisten en hebben kennis van cargo crime prevention, logistiek en verpakkingen.