Ga naar hoofdinhoud

Te downloaden documenten

Hieronder vindt u uw ondersteunend materiaal per bedrijfstak

Collectieve Ongevallen

Download PDF [184.2 kb]

Filename
nl-ahco-10010523-aanvraagformulierco.pdf
Size
184 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [588.6 kb]

Filename
nl-ahco-10020523-polisvoorwaarden1.pdf
Size
588 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden 2021

Download PDF [853.0 kb]

Filename
nl-ahco-10030523-polisvoorwaarden1-eng.pdf
Size
852 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden (EN)

Download PDF [340.7 kb]

Filename
nl-ahco-10040523-productprofiel.pdf
Size
340 KB
Format
application/pdf
Product Profiel

Download PDF [62.7 kb]

Filename
nl-ahco-10050523-schadeformuliercollectieveongevallenverzekeringform.pdf
Size
62 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier

Download PDF [63.5 kb]

Filename
nlahco-10060523-engschadeformuliercollectieveongevallenverzekeringform.pdf
Size
63 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier (EN)

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Download PDF [113.0 kb]

Filename
nl-ahsvv-10010523-aanvraagformuliersvv-clickable.pdf
Size
95 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [231.3 kb]

Filename
nl-ahsvv-10020523-polisvoorwaardensvv.pdf
Size
231 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [960.6 kb]

Filename
nl-svv-10030523-productprofielschadeverzekeringverkeersdeelnemers.pdf
Size
965 KB
Format
application/pdf
Product Profiel

WEGAS

Download PDF [108.5 kb]

Filename
nl-ahwegas-10010523-aanvraagformulierwegas-clickable.pdf
Size
92 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [211.9 kb]

Filename
nl-ahwegas-10020523-polisvoorwaardenwegas.pdf
Size
201 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [528.2 kb]

Filename
nl-ahwegas-10030523-productprofielwegasplus.pdf
Size
533 KB
Format
application/pdf
Product Profiel

Download PDF [130.8 kb]

Filename
nlahco-10040523-schadeformulierwegasplusform.pdf
Size
130 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier

Zakelijke Reisverzekering

Download PDF [615.1 kb]

Filename
nl-ahzr-10010523-avfzakenreis.pdf
Size
615 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [5.9 mb]

Filename
nll-000023341218-brochurebta.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Brochure: BTA op 1 A4

Download PDF [2.0 mb]

Filename
nll-000023321218-brochurebtaa4.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Brochure: BTA

Download PDF [1.4 mb]

Filename
nl-ahzr-10050523-downloadinstructie.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Brochure: Downloadinstructie Travel Assistance App

Download PDF [3.9 mb]

Filename
nl-ahzr-00000000-brochure-assistancecapabilities_may23.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Brochure: Travel Guard Assistance

Download PDF [272.8 kb]

Filename
nll-10000138dec18-btatravelpack.pdf
Size
272 KB
Format
application/pdf
BTA Travel Pack

Download PDF [2.0 mb]

Filename
travel-health-advisory-covid19-coronavirus-letter-sep20.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
COVID-19 Travel Health Advisory

Download PDF [202.0 kb]

Filename
flyer-geosure-flyer-letter-dec19.pdf
Size
202 KB
Format
application/pdf
GeoSure Mobile App Flyer

Download PDF [660.2 kb]

Filename
flyer-health-advice-for-travelers-amid-covid19-sep20.pdf
Size
660 KB
Format
application/pdf
Health Advice for Travelers Amid COVID-19

Download PDF [949.8 kb]

Filename
nl-ahzr-10030523-voorwaarden-zakenreis.pdf
Size
931 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden (NL)

Download PDF [907.6 kb]

Filename
nl-ahzr-10150523-polisvoorwaarden-bta-engnavi.pdf
Size
907 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden (ENG)

Download PDF [595.8 kb]

Filename
nl-ahzr-10120523-productprofielzakelijkereisverzekering.pdf
Size
595 KB
Format
application/pdf
Product Profiel

Download PDF [157.2 kb]

Filename
nl-ahzr-10130523-schadeformulierzakelijkereisverzekeringform.pdf
Size
157 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier

Download PDF [1.0 mb]

Filename
nl-ahzr-10140523-engschadeformulierzakelijkereisverzekeringform.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Schadeformulier (EN)

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Download PDF [404.1 kb]

Filename
nl-caavb-10010523-avb-avf.pdf
Size
404 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [231.7 kb]

Filename
nl-caavb-10020523-noclaimverklaring.pdf
Size
231 KB
Format
application/pdf
No-claim verklaring

Download PDF [351.6 kb]

Filename
nl-casavb-10020523-avb2020-voorwaarden.pdf
Size
351 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Productcontaminatie (CPI)

Download PDF [422.4 kb]

Filename
nl-cacpi-10010523-productcont-avf.pdf
Size
422 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [308.2 kb]

Filename
nl-cacpi-10030523-polisvoorwaarden.pdf
Size
308 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [205.1 kb]

Filename
nl-cacpi-10050523-verlengingsformulier.pdf
Size
205 KB
Format
application/pdf
Verlengingsformulier

Milieu

Download PDF [192.9 kb]

Filename
nl-cam-10010523-milieu-aanvraagformulier-clickable.pdf
Size
192 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [118.3 kb]

Filename
nl-cam-10030405-milieu-verlengingsformulier.pdf
Size
118 KB
Format
application/pdf
Verlengingsformulier

Download PDF [213.2 kb]

Filename
nl-cam-10020523-productvoorwaarden-milieuverzekering-enviropro-2023-metnavigatie.pdf
Size
213 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid

Download PDF [734.1 kb]

Filename
nl-finba-10010523-1-avfalgemeenberoepsaansprakelijkheid.pdf
Size
734 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Algemeen

Download PDF [2.3 mb]

Filename
nl-finba-10020523-1-avfaccountantsadminkantorenenbelastingadviseurs.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Accountants/Belastingadviseurs

Download PDF [1.1 mb]

Filename
nl-finba-10030523-1-avfadvocatenenjuristen.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Advocaten

Download PDF [1.4 mb]

Filename
nl-finba-10040523-1-avfarchitecteningenieursentechnischadviseurs .pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Architecten & Ingenieurs

Download PDF [908.5 kb]

Filename
nl-finba-10050523-1avfassurantietussenpersonenberoepsaansprakelijkheid .pdf
Size
908 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Assurantietussenpersonen

Download PDF [1.2 mb]

Filename
nl-finba-10060523-1-avfictberoepsaansprakelijkheid.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier ICT

Download PDF [1.1 mb]

Filename
nl-finba-10070523-1-avfnotarissen.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Notarissen

Download PDF [118.9 kb]

Filename
nl-finba-10080523-1-avfmedeverzekeringberoepsaansprakelijkheid.pdf
Size
118 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier voor medeverzekering

Download PDF [136.9 kb]

Filename
nl-finba-10090523-bemiddelaars1.pdf
Size
136 KB
Format
application/pdf
Aanvullende vragen voor bemiddelaars in, en beheerders van, onroerende zaken

Download PDF [536.1 kb]

Filename
nl-finba-10100523-algemenevoorwaarden.pdf
Size
500 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [449.7 kb]

Filename
nl-finba-10110523-productvoorwaardenberoepsaansprakelijkheid-ict-navi.pdf
Size
449 KB
Format
application/pdf
Productvoorwaarden ICT

Download PDF [2.3 mb]

Filename
nl-finba-10110523-beroeps-productprofiel.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Product Profiel

Bestuurdersaansprakelijkheid

Download PDF [173.1 kb]

Filename
nl-finbea-10010523-1-avfbestuurders.pdf
Size
173 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [403.6 kb]

Filename
nl-finbea-10030523-vwbestuurdersas.pdf
Size
380 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Cyber

Download PDF [545.6 kb]

Filename
nl-fincy-10100923cyberverzekering-nl.pdf
Size
527 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Cyberverzekering

Download PDF [543.2 kb]

Filename
nl-fincy-10100923cyberverzekering-eng.pdf
Size
525 KB
Format
application/pdf
Cyber Insurance Application Form

Download PDF [363.2 kb]

Filename
nl-fincy-10010523-1.pdf
Size
363 KB
Format
application/pdf
Brochure: First Response

Download PDF [806.0 kb]

Filename
nl-fincy-10040523-voorwaardencyber.pdf
Size
805 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden ProfessionalEdgeCyber

Download PDF [148.3 kb]

Filename
aig-ransomware-questionnaire-0322-protected-en.docx
Size
148 KB
Format
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Ransomware Application Form (ENG)

Download PDF [98.4 kb]

Filename
voorbeeldrapport-cyber-impact-scan.pdf
Size
98 KB
Format
application/pdf
Voorbeeldrapport Cyber Impact Scan

Download PDF [426.1 kb]

Filename
voorbeeldrapport-cyber-impact-analyse.pdf
Size
426 KB
Format
application/pdf
Voorbeeldrapport Cyber Impact Analyse

Download PDF [176.9 kb]

Filename
aig-ransomware-vragenformulier-0322-protected-nl.docx
Size
176 KB
Format
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Vragenformulier Ransomware (Aanvullend)

Beroepsaansprakelijkheid

Download PDF [536.1 kb]

Filename
nl-finba-10100523-algemenevoorwaarden.pdf
Size
500 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden BA 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid

Download PDF [173.1 kb]

Filename
nl-finbea-10010523-1-avfbestuurders.pdf
Size
173 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [403.6 kb]

Filename
nl-finbea-10030523-vwbestuurdersas.pdf
Size
380 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [902.3 kb]

Filename
nl-finbea-10040523-vwbestuurdersas-eng.pdf
Size
902 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden (EN)

Download PDF [659.2 kb]

Filename
nl-flobea-10050523-inventarisatieformulier.pdf
Size
637 KB
Format
application/pdf
Inventory form

Collectieve Ongevallen

Download PDF [184.2 kb]

Filename
nl-ahco-10010523-aanvraagformulierco.pdf
Size
184 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [670.9 kb]

Filename
nl-ahco-10020523.pdf
Size
657 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [588.6 kb]

Filename
nl-ahco-10020523-polisvoorwaarden1.pdf
Size
588 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden (ENG)

Download PDF [340.7 kb]

Filename
nl-ahco-10040523-productprofiel.pdf
Size
340 KB
Format
application/pdf
Productprofiel

Download PDF [62.7 kb]

Filename
nl-ahco-10050523-schadeformuliercollectieveongevallenverzekeringform.pdf
Size
62 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier

Download PDF [63.5 kb]

Filename
nlahco-10060523-engschadeformuliercollectieveongevallenverzekeringform.pdf
Size
63 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier (ENG)

Cyber

Download PDF [254.7 kb]

Filename
nl-fincy-10010523-firstresponseuitleg.pdf
Size
254 KB
Format
application/pdf
First Response uitleg

Download PDF [767.3 kb]

Filename
nl-fincy-10040523.pdf
Size
759 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden ProfessionalEdge Cyber V2.3.

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

Download PDF [113.0 kb]

Filename
nl-ahsvv-10010523-aanvraagformuliersvv-clickable.pdf
Size
95 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [231.3 kb]

Filename
nl-ahsvv-10020523-polisvoorwaardensvv.pdf
Size
231 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [960.6 kb]

Filename
nl-svv-10030523-productprofielschadeverzekeringverkeersdeelnemers.pdf
Size
965 KB
Format
application/pdf
Productprofiel

WEGAS Plus

Download PDF [108.5 kb]

Filename
nl-ahwegas-10010523-aanvraagformulierwegas-clickable.pdf
Size
92 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [211.9 kb]

Filename
nl-ahwegas-10020523-polisvoorwaardenwegas.pdf
Size
201 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [130.8 kb]

Filename
nlahco-10040523-schadeformulierwegasplusform.pdf
Size
130 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier

Download PDF [528.2 kb]

Filename
nl-ahwegas-10030523-productprofielwegasplus.pdf
Size
533 KB
Format
application/pdf
Product Profiel

Zakelijke Reisverzekering

Download PDF [615.1 kb]

Filename
nl-ahzr-10010523-avfzakenreis.pdf
Size
615 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier

Download PDF [949.8 kb]

Filename
nl-ahzr-10030523-voorwaarden-zakenreis.pdf
Size
931 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden

Download PDF [907.6 kb]

Filename
nl-ahzr-10150523-polisvoorwaarden-bta-engnavi.pdf
Size
907 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden (ENG)

Download PDF [2.0 mb]

Filename
nl-ahzr-10120523-productprofielzakelijkereisverzekering-v2.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Productprofiel

Download PDF [157.2 kb]

Filename
nl-ahzr-10130523-schadeformulierzakelijkereisverzekeringform.pdf
Size
157 KB
Format
application/pdf
Schadeformulier

Download PDF [1.0 mb]

Filename
nl-ahzr-10140523-engschadeformulierzakelijkereisverzekeringform.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Schadeformulier (EN)

Download PDF [3.9 mb]

Filename
nl-ahzr-00000000-brochure-assistancecapabilities_may23.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Brochure: Travel Guard Assistance

Download PDF [296.4 kb]

Filename
nl-ma-10011223-polisvw-volledig.pdf
Size
296 KB
Format
application/pdf
Aansprakelijkheidsverzekering Logistieke Dienstverlening

Download PDF [120.5 kb]

Filename
nl-mn-10020523endtoend.pdf
Size
120 KB
Format
application/pdf
End-to-End proces

Volmacht Algemeen

Download PDF [536.1 kb]

Filename
nl-finba-10100523-algemenevoorwaarden.pdf
Size
500 KB
Format
application/pdf
Overzicht gevolmachtigde agenten

Beroepsaansprakelijkheid

Download PDF [484.2 kb]

Filename
nl-floba-10020523.pdf
Size
484 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden BA 2021

Download PDF [270.5 kb]

Filename
nl-vol-10050523-polisvoorwaardenba2012ict07-2013vsa.pdf
Size
270 KB
Format
application/pdf
BA 2012 ICT voorwaarden 07-2013 (V SA)

Download PDF [454.8 kb]

Filename
nl-avb-22051011.pdf
Size
437 KB
Format
application/pdf
AVB Voorwaarden V2.2B

Download PDF [2.2 mb]

Filename
nl-finba-10110523-productprofiel-beroepsas-v2.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Product Profiel VM – Beroepsaansprakelijkheid 1218

Download PDF [131.8 kb]

Filename
nl-vol-10030523-ict-avf.pdf
Size
131 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Volmacht voor ICT-bedrijf

Download PDF [141.0 kb]

Filename
nl-vol-10030523-beladvi-avf.pdf
Size
140 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Volmacht Belastingadviseur

Download PDF [121.3 kb]

Filename
nl-vol-10030523-advo-avf.pdf
Size
121 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Volmacht Advocaat

Download PDF [139.5 kb]

Filename
nl-vol-10030523-admin-avf.pdf
Size
139 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Volmacht Administratiekantoor

Download PDF [135.0 kb]

Filename
nl-vol-10030523-mgmtcon-avf.pdf
Size
134 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Volmacht (Management) Consultant

Download PDF [111.3 kb]

Filename
nl-vol-10030523-acc-avf.pdf
Size
111 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Volmacht Accountant

Bestuurdersaansprakelijkheid

Download PDF [132.9 kb]

Filename
nl-vol-10080523-volmachtavfbestuurdersaanspr20201.pdf
Size
132 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheid versie 2020 (V SA)

Download PDF [312.8 kb]

Filename
nl-vol-10120523-vwbestuurdersasvolmacht.pdf
Size
312 KB
Format
application/pdf
BusinessGuard Private DO NL 2016 (SA)

Download PDF [605.8 kb]

Filename
nl-vol-10100523-volmachtproductprofielbestuurdersaansprakelijkheid.pdf
Size
605 KB
Format
application/pdf
Product Profiel VM – Bestuurdersaansprakelijkheid 1218

Download PDF [231.7 kb]

Filename
nl-caavb-10020523-noclaimverklaring.pdf
Size
231 KB
Format
application/pdf
No claim verklaring

Bestuurdersaansprakelijkheid VVE

Download PDF [95.1 kb]

Filename
nl-vol-10110523-vve-21.pdf
Size
95 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheid VvE versie 2014-1 (V SA)

Download PDF [312.8 kb]

Filename
nl-vol-10120523-vwbestuurdersasvolmacht.pdf
Size
312 KB
Format
application/pdf
BusinessGuard Private DO NL 2016 (SA)

Download PDF [231.7 kb]

Filename
nl-caavb-10020523-noclaimverklaring.pdf
Size
231 KB
Format
application/pdf
No claim verklaring

Collectieve Ongevallen

Download PDF [217.5 kb]

Filename
nl-vol-10130523-volmachtaanvraagformuliercollectieveongevallen1.pdf
Size
217 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Collectieve Ongevallen 2013-2 (V SA)

Download PDF [281.8 kb]

Filename
nl-vol-10140523-algemenevoorwaardencollectieve-ongevallen-2010-01vsa.pdf
Size
281 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden Group Plus Collectieve Ongevallen 2010-01 (V SA)

Download PDF [597.5 kb]

Filename
nl-vol-10150523-volmachtproductprofielcollectieveongevallenverzekering.pdf
Size
597 KB
Format
application/pdf
Product Profiel VM – Collectieve Ongevallen 1218

Cyber

Download PDF [767.3 kb]

Filename
nl-fincy-10040523.pdf
Size
759 KB
Format
application/pdf
Polisvoorwaarden ProfessionalEdge Cyber V2.3.

SVI

Download PDF [131.6 kb]

Filename
nl-vol-10190523-volmachtaanvraagformuliersvi2.pdf
Size
131 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier SVI 2013-1 (V SA)

Download PDF [292.5 kb]

Filename
nl-vol-10200523-polisvoorwaardensviplus200810vsa1.pdf
Size
292 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden SVI Plus 2008-10 (V SA)

Download PDF [238.8 kb]

Filename
nl-vol-10210523-polisvoorwaardensvistandaard.pdf
Size
238 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden SVI Standaard 2008-10 (V SA)

SVV

Download PDF [120.8 kb]

Filename
nl-vol-10220523-volmachtaanvraagformuliersvv2.pdf
Size
120 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier SVV 2017-1 (V SA)

Download PDF [274.5 kb]

Filename
nl-vol-10230523-polisvoorwaardensvv201305vsa1.pdf
Size
274 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden SVV 2013-05 (V SA)

Download PDF [960.6 kb]

Filename
nl-svv-10030523-productprofielschadeverzekeringverkeersdeelnemers.pdf
Size
965 KB
Format
application/pdf
Product Profiel VM – SVV 1218

WEGAS Plus

Download PDF [206.3 kb]

Filename
nl-vol-10250523-volmachtaanvraagformulierwegas1.pdf
Size
206 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier WEGAS Plus 2013-1 (V SA)

Download PDF [293.3 kb]

Filename
nl-vol-10260523-polisvoorwaardenwegasplus2010-01vsa.pdf
Size
293 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden Wegas Plus 2010-01 (V SA)

Download PDF [528.2 kb]

Filename
nl-ahwegas-10030523-productprofielwegasplus.pdf
Size
533 KB
Format
application/pdf
Product Profiel VM – Wegas Plus 1218

Zakelijke Reisverzekering

Download PDF [170.7 kb]

Filename
nl-vol-10280523-volmachtaanvraagformuliertravel.pdf
Size
170 KB
Format
application/pdf
Aanvraagformulier Travel Guard Zakelijke Reis 2014-1 (V SA)

Download PDF [399.6 kb]

Filename
nl-vol-10290523-polisvoorwaardentravelguardzakreis-2010-01vsa.pdf
Size
399 KB
Format
application/pdf
Algemene voorwaarden Travel Guard Zakelijke Reis 2010-01 (V SA)

Download PDF [2.0 mb]

Filename
nl-ahzr-10120523-productprofielzakelijkereisverzekering-v2.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Product Profiel VM – Zakelijke Reisverzekering 1218