FAQ | Flow aanpassing premie

Wat is de reden van deze premieverhoging en hoe verkoop ik dit aan de klant?

Door de complexer wordende wet- en regelgeving is er meer aandacht voor beroepsfouten van advocaten en accountants en fouten van bestuurders. Bovendien zijn de belangen groter. De aansprakelijkheidsmarkt voor accountants, advocaten en bestuurders kenmerkt zich al enige tijd door een toenemend aantal claims en hogere schadebedragen. AIG verwacht dat deze trend zich voortzet en er in de toekomst meer schades zullen zijn met een grote impact en dat de schadefrequentie nog verder zal toenemen.

Wat als de klant niet op dit bericht reageert?

Dit is een geïnformeerde verlenging. Dit betekent dat wanneer de klant niets doet, deze automatisch een nieuwe dekking krijgt voor het jaar 2021. Dit geeft u als makelaar gemak en eenvoud. 

Is het mogelijk een lagere limiet te kiezen ten behoeve van een lagere premie?

Ja, het is mogelijk een offerte op te vragen voor een lagere limiet. Voorheen werden door de lage premies vaak relatief hoge verzekerde limieten uitgenomen. Wij werken graag een voorstel uit tegen een lagere limiet. U kunt dit verzoek sturen naar BSD_NL@aig.com.

Is AIG de enige verzekeraar die zijn premies voor beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid verhoogt? 

Nee, wij zien een trend in de hele verzekeringsmarkt waarbij premies worden verhoogd of voorwaarden worden aangepast. Deze trend is al enige jaren zichtbaar.

Geldt de premieverhoging op alle polissen? 

Nee. De premieverhoging van gemiddeld 10% geldt alleen voor een deel van onze Flow portefeuille. De polissen die aangepast worden zult u van ons ontvangen.