Overzicht verzekeringen

Of je jouw bedrijf nu wilt beschermen tegen cyberrisico's of de gevolgen van brandschade, wij helpen je voorbereid te zijn op wat nog kan komen. Van steden die geholpen worden met de juiste voorbereiding en herstel na een natuurramp tot het veiligstellen van de bedrijfscontinuïteit van miljoenen organisaties wereldwijd. Onze specialisten hebben de expertise om jou te helpen jouw risico's te managen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van uw bedrijf bij schade aan zaken of personen.

Bedrijfsgebouw

Met onze brand- en bedrijfsschadeverzekering bent u beschermd bij verlies van activa en eventuele bijbehorende bedrijfsschade.

Beroepsaansprakelijkheid

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jouw bedrijf wanneer het aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van jouw bedrijf, jouw medewerkers of door jezelf.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Collectieve Ongevallen

Raakt je werknemer door een ongeval blijvend invalide? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je deze verzekering af voor je werknemers, waar ook tijdelijke krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten onder vallen.

Cyber

Met onze cyberverzekering bent u standaard goed verzekerd voor cyberrisico’s. Bovendien helpen we u eerst uw risico’s te begrijpen voordat u een verzekering kiest.

Fusies & Overnames

Onze M&A verzekering versoepelt het fusie- of overnameproces door mogelijke risico’s over te dragen naar een verzekeringspolis. Zelfs als die pas later zichtbaar worden.

Goederentransport

Goed verzekerd bij vervoer van goederen over zee, over land of door de lucht, voor fysiek verlies of schade gedurende de gehele reis van warehouse tot warehouse.

Logistieke Aansprakelijkheid

Verzekeringsoplossingen op maat om de aansprakelijkheid af te dekken voor expediteurs, vervoerders, stuwadoors, scheepswerven, terminals en meer. Waar ook ter wereld.

Milieu

Onze milieuverzekering dekt de kosten die ontstaan na milieuschade. Bovendien bieden wij standaard onze PIER service aan voor 24/7 assistentie.

Product Recall

Onze productcontaminatieverzekering biedt dekking voor de te maken kosten bij een product recall, maar ook voor de financiële verliezen die hierbij ontstaan.

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers

Met onze Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers ben je verzekerd tegen schade die je als werknemer oploopt bij een verkeersongeval tijdens het werk.

WEGAS Plus

Met onze WEGAS Plus verzekering ben je als werkgever verzekerd tegen schade die medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Zakelijke Reisverzekering

Onze zakelijke reisverzekering vergoedt de schade als je voor je werk op reis bent. Je kunt de verzekering afsluiten voor iedereen die namens jou bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt.