Milieu

Onze milieuverzekering dekt de kosten die ontstaan na milieuschade. Bovendien bieden wij standaard onze PIER service aan voor 24/7 assistentie.

Milieuverzekering

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden. Door een toenemend publiek bewustzijn en strengere milieuwetgeving worden bedrijven vaker aansprakelijk gehouden voor milieuschade. Denk bijvoorbeeld aan een raffinaderij waar een lekkende olietank en vervuild bluswater kunnen zorgen voor overlast tot in de wijde omtrek. Maar ook een sportschool kan te maken krijgen met vervuiling die de omgeving raakt. En een transporteur van goederen kan geconfronteerd worden met een vervuiling tijdens transport.

Dekking op maat en dienstverlening

Wij kijken altijd naar verzekeringsoplossingen op maat en bieden een dekking die past bij de wensen van de klant. Zo kunnen wij onder meer dekking op maat bieden voor schade aan de biodiversiteit, schade gedurende het transport, een eigen locatiedekking, bedrijfsstilstand en werken bij derden. Bovendien bieden wij standaard onze PIER (Pollution Incident and Environmental Response) service aan. Zo krijgen bedrijven assistentie precies wanneer dat nodig is. 

Dekkingsuitbreidingen

  • Ondergrondse opslagtanks
  • Transport van lading
  • Asbestdekking
  • Mogelijkheden voor historische verontreinigingen
  • Bedrijfsschade

Claims Report: Milieuschades

In ons EIL Claims Intelligence report reflecteren we op belangrijke thema's rondom milieuschades en hoe zij bedrijven van elk formaat kunnen raken, ongeacht de bedrijfssector.

Bekijk het rapport

Incident response begeleiding

Als onderdeel van onze productcontaminatieverzekering kunt u een beroep doen op gespecialiseerde recall consultants die bijstand bieden tijdens een productincident. Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beperken van schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom zijn crisismanagement specialisten, dag en nacht, 365 dagen per jaar beschikbaar voor strategisch en/of operationeel crisismanagement.

 

Productoverzicht

Onze milieuaansprakelijkheidsverzekeringen zijn op maat gemaakte verzekeringen om in de behoeften van allerlei soorten bedrijven te voldoen.

AIG biedt verschillende producten aan om in die behoeften te kunnen voorzien. Drie van onze producten zijn hieronder weergegeven. 

EnviroPro

Biedt een verzekering voor uw milieu-aansprakelijkheidsrisico’s. En is met name gericht op schade ontstaan door verontreiniging al dan niet voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten. Wij bieden mogelijkheden voor zowel locaties in Nederland als daarbuiten.

Milieuverzekering bij derden

Biedt een verzekering voor alle bedrijven die werkzaamheden bij derden verrichten. Denk hierbij aan aannemers, installatiebedrijven etc, maar ook voor  landeigenaren en projectontwikkelaars die werkzaamheden laten uitvoeren op hun terreinen.

Asbestverwijdering

Biedt een verzekering voor bedrijven die zich bezighouden met asbestverwijdering of bedrijven die asbest laten verwijderen op hun terrein.

Broker Toolkit

Makelaars vinden alle informatie om succesvol met ons samen te werken in de AIG Broker Toolkit.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.