Collectieve Ongevallenverzekering

Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers, waar ook tijdelijke krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten onder vallen.

Collectieve Ongevallenverzekering

Als werkgever wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor uw werknemers zorgen, juist als zij bij een ongeval betrokken raken. Gelukkig loopt een ongeluk vaak goed af, maar u moet toch rekening houden met een minder goede afloop. In die situaties helpen wij u met de gevolgen.

De juiste dekking en dienstverlening

Afhankelijk van de afloop, kunnen de kosten bij een ongeval flink oplopen. Maar naast de financiële gevolgen, helpen wij ook oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld omscholing. 

Omscholing na een ongeval

Als uw werknemer door een ongeval niet meer zijn of haar huidige functie kan vervullen, kan omscholing de oplossing zijn voor nieuw passend werk. Wij vergoeden deze omscholingskosten.

Wervingskosten

Uw werknemer kan na een ongeluk niet meer in staat zijn te werken. Als u hierdoor een nieuwe werknemer moet werven vergoeden wij de wervingskosten.

Aanpassingen aan huis

Wij dekken de kosten voor essentiële aanpassingen aan het huis van verzekerde. Letsel kan namelijk zo ernstig zijn dat er bijvoorbeeld verbouwing nodig is om er goed te wonen.

Een greep uit onze dekking

  • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit, gebaseerd op vaste bedragen of loonsom
  • Ruime Gliedertaxe met veel 100% uitkeringen
  • Extra uitkering bij paraplegie en quadriplegie
  • Een contante uitkering bij ziekenhuisopname en een verhoogde uitkering in geval van coma
  • Hoog cumulatielimiet tot € 50.000.000,- (hoger op aanvraag)
  • Doorlopend molest wereldwijd

Wie zijn er verzekerd?

Al uw werknemers zijn standaard verzekerd. U kunt aanvullend directeur-grootaandeelhouders, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden, oproep-, vakantie- en uitzendkrachten en zzp’ers aanvullend meeverzekeren. Bovendien is er is een aanvullende dekking voor uw bedrijfshulpverleners mogelijk. Wij bieden ook mogelijkheden voor bezoekers van bijvoorbeeld musea en leden van verenigingen.

Geen uitsluitingen

Wij bieden een unieke polis die geen uitsluitingen kent. Er is geen andere collectieve ongevallenverzekering die dit aanbiedt.

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet verzekerd? Lees het in onze verzekeringskaarten.

Broker Toolkit

Makelaars vinden alle informatie om succesvol met ons samen te werken in de AIG Broker Toolkit.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.