Product Recall

Onze productcontaminatieverzekering biedt dekking voor de te maken kosten bij een product recall, maar ook voor de financiële verliezen die hierbij ontstaan. 

Productcontaminatieverzekering

De kosten die gemaakt worden na een productcontaminatie kunnen erg hoog oplopen. Dit beperkt zich niet tot de kosten van de terughaalactie. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van het aangetaste product, vernietigingskosten en rehabilitatiekosten. Onze productcontaminatieverzekering biedt een uitgebreide dekking bij een onvoorziene of opzettelijke contaminatie van een product die gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

De juiste dekking en dienstverlening

Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beheersen van een crisis, het beperken van de schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom werkt AIG nauw samen met NSF International: crisismanagement specialisten die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor u klaar staan op het gebied van strategisch en/of operationeel crisismanagement. 

Een greep uit onze dekking

  • Herlevering (waarde van product)
  • Kosten van de terughaalactie
  • Vernietigingskosten
  • Bedrijfsschade
  • Extra uitgaven (bv. extra personeel)
  • Rehabilitatiekosten

Verzekerde gebeurtenissen

  • Onvoorziene contaminatie
  • Recall op last van overheid
  • Opzettelijke contaminatie
  • Productafpersing

Incident response begeleiding

Als onderdeel van onze productcontaminatieverzekering kunt u een beroep doen op gespecialiseerde recall consultants die bijstand bieden tijdens een productincident. Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beperken van schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom zijn crisismanagement specialisten, dag en nacht, 365 dagen per jaar beschikbaar voor strategisch en/of operationeel crisismanagement.

 

Broker Toolkit

Makelaars vinden alle informatie om succesvol met ons samen te werken in de AIG Broker Toolkit.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.