Bedrijfsaansprakelijkheid

Tijdens de uitoefening van een bedrijf kunnen zich allerlei situaties voordoen die leiden tot zaak- of letselschade bij een derde. Een bedrijf kan dan te maken krijgen met een aanspraak tot vergoeding van een dergelijke schade. Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan hier bescherming tegen bieden.

 

Door onze wereldwijde vertegenwoordiging kunnen wij nationaal en internationaal opererende bedrijven van dienst zijn. Bovendien heeft ons team een passende oplossing voor diverse complexe aansprakelijkheidsrisico’s.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij bieden oplossingen voor een brede groep bedrijven die hun aansprakelijkheidsrisico's willen afdekken. In het bijzonder richten wij ons op de volgende typen bedrijven: Maakindustrie (zoals voedingsmiddelen en dranken, metaal, kunststof, machine- en apparatenbouw), retail en consumentenproducten, diensten (water, gas, elektriciteit), producenten van duurzame energie, financiële bedrijven en instellingen, uitzendbureaus, vastgoed.

Naast bovengenoemde doelgroepen zijn wij steeds bereid om de verzekeringsmogelijkheden te onderzoeken voor andere typen bedrijven.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 10.000,-.

Mogelijkheden & Uitbreidingen

Onze mogelijkheden

 • Primaire of Excedent dekking
 • Dekking voor export USA / Canada
 • Internationale programma’s met uitgifte van lokale polissen
 • Combinatie met beroepsaansprakelijkheid
 • Integreren van WEGAS-dekking in polis
 • Advisering van een risk-consultant

 

Dekkingsuitbreidingen

 • Opzicht
 • Zuivere vermogensschade
 • Recallkosten (1st party of 3rd party)
 • Uit- en inbouwkosten
 • Ompakkosten

Wij hebben geen mogelijkheden voor

 • Bouw en aannemerij
 • Scheepswerven
 • Medische en farmaceutische sector
 • Zorg en welzijn
 • Overheden
 • Amusementsparken
 • Outdoor- en evenementenbureaus
 • Touroperators
 • Dier- en mengvoeder (als core business)

Schadevoorbeelden

Letsel bedrijfsongeval

Een medewerker van een voedingsfabrikant raakt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden bekneld in een snijmachine. Hij loopt hierdoor ernstig letsel op aan zijn rechterarm. Het herstel van de medewerker verloopt moeizaam en de medewerker is niet meer in staat om zijn oude werkzaamheden te hervatten. De werkgever is aansprakelijk voor het letsel en de hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Brandgevaarlijke opladers

Een producent van consumentenelektronica brengt een serie telefoonopladers op de markt die brandgevaarlijk blijken te zijn. Het gebrek wordt pas ontdekt als er al bij meerdere huishoudens een brand is ontstaan, met de nodige zaakschade als gevolg.

Lekkage in kantoorpand

Een vastgoedexploitant verhuurt een kantoorpand aan een advocatenkantoor. Ondanks dat het vastgoedbedrijf zijn panden goed onderhoudt, ontstaat er een flinke lekkage. Hierdoor raakt veel computerapparatuur en overige inventaris van het advocatenkantoor beschadigd.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.