Milieu

Wij kijken altijd naar verzekeringsoplossingen op maat en bieden een dekking die past bij de wensen van de klant. Denk hierbij aan schade aan de biodiversiteit, schade gedurende het transport, een eigen locatiedekking, bedrijfsstilstand, werken bij derden etc. Bovendien bieden wij standaard onze PIER (Pollution Incident and Environmental Response) service aan. Zo krijgen bedrijven assistentie precies wanneer dat nodig is. 

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden. Door een toenemend publiek bewustzijn en strengere milieuwetgeving worden bedrijven vaker aansprakelijk gehouden voor milieuschade. Denk bijvoorbeeld aan een raffinaderij waar een lekkende olietank en vervuild bluswater kunnen zorgen voor overlast tot in de wijde omtrek. Maar ook een sportschool kan te maken krijgen met vervuiling die de omgeving raakt. En een transporteur van goederen kan geconfronteerd worden met een vervuiling tijdens transport.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Onderstaande bedrijven kunnen onder meer bij ons terecht. Hiernaast zijn wij altijd beschikbaar om oplossingen te bieden voor bedrijven die hier niet genoemd staan.  

 • Maakindustrie
 • IPPC bedrijven (energie-, metaal-, minerale- en chemische industrie)
 • Afvalverwerking en recycling
 • Diensten: water, gas, elektriciteit
 • Logistiek en transport
 • Opslag
 • Onroerend goed

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 5.000,- per periode.

Bovendien hebben wij mogelijkheden om het risico van verzekerde voor 3 jaar bij ons aan te brengen. Voor deze periode werken we met een stretched limit waarbij verzekerde een aantrekkelijke premie kan verwachten. Dit biedt ook kleinere bedrijven de mogelijkheid hun risico bij ons onder te brengen.

Dekkingsuitbreidingen

 • Ondergrondse opslagtanks
 • Transport van lading
 • Asbestdekking (Tevens dekking voor sanering van bodem, grond- en oppervlaktewater)
 • Mogelijkheden voor historische verontreinigingen
 • Bedrijfsschade.

Schadevoorbeelden

Lek vloeibare fenol

Een klant in de apotheek kwam in contact met vloeibare fenol nadat een werknemer de stof per ongeluk liet lekken. Afhankelijk van de duur van de blootstelling en vrijgekomen hoeveelheid, kan ingeademde fenol de longen irriteren. Een langere blootstelling kan onder meer spierspasmen en coördinatieverlies veroorzaken. De hulpdiensten hielden zich eerst bezig met de gewonde en evacueerden de klanten voordat een gespecialiseerd team de gemorste vloeistof begon te reinigen. Het is belangrijk om te weten dat veel huurders in winkelcentra een risico lopen op schade eisen in verband met het milieu. Hoewel sommige van die risico’s op het eerste zicht misschien minder uidelijk zijn, zijn de gevolgen soms rampzalig. De kosten voor de verdediging kunnen enorm oplopen, terwijl rechterlijke uitspraken vaak genadeloos zijn.

Defect airco-systeem

Vijftien leerlingen en leerkrachten liepen lichte tot ernstige verwondingen op toen een defect airconditioningsysteem gedurende een lange tijd koolstofmonoxide en brandwerende chemicaliën in de school liet circuleren. Hoewel sommige slachtoffers slechts tijdelijke ademhalingsproblemen ondervonden, is de kans groot dat minstens één leerling een longtransplantatie moet ondergaan en een verkorte levensverwachting heeft. De huidige schadevergoedingen lopen in de miljoenen euro’s en zullen worden betaald door het schooldistrict en de ontwerper en installateur van het airconditioningsysteem.

Bodemverontreiniging 

In een groothandel in bouwmaterialen worden ook verf, lijm, oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen opgeslagen en verkocht. Bij het lossen van een pallet met oplosmiddelen staat de pallet niet goed op de vork van de heftruck en valt hier vanaf. De verpakkingen breken open en de oplosmiddelen stromen de bodem in. De kosten voor het opruimen van de verontreiniging bedragen 15.000 euro.

Bluswater

Na een brand in een metaalverwerkend bedrijf, blijkt uit onderzoek van de verontreinigingsgraad, dat de waterafvoer van de brand en blusmiddelen de waterzuiveringsinstallatie in het bedrijf van de verzekerde beïnvloedt en dat het omringende leefmilieu wordt verontreinigd. Er dient te worden gesaneerd en er is lichamelijke schade en materiele schade veroorzaakt door verontreiniging tijdens en na een brand zoals giftige rook en verontreiniging door verontreinigd bluswater.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.