Productcontaminatie

De kosten die gemaakt worden na een productcontaminatie kunnen erg hoog oplopen. Dit beperkt zich niet tot de kosten van de terughaalactie. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van het aangetaste product, vernietigingskosten en rehabilitatiekosten. Onze productcontaminatieverzekering biedt een uitgebreide dekking bij een onvoorziene of opzettelijke contaminatie van een product die gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

De verzekering biedt dekking voor de te maken kosten, maar ook voor de financiële verliezen die ontstaan na een gedekte contaminatie. Bovendien kun je rekenen op de deskundigheid van onafhankelijke Risk Consultants en directe crisis response bij een (vermoeden van een) incident.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij richten ons met name op bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Wij hebben geen mogelijkheden voor dier- en mengvoeders en farmaceutische producten.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 7.500,-.

Aanvullende diensten

 • Pre-incident advies
 • 24/7 Incident Crisis Response (voedselveiligheid, PR / communicatie, beveiliging) Hierop is geen eigen risico van toepassing.

Schadevoorbeelden

Schimmelsporen in frisdrank

Een partij steriel geproduceerde pakjes frisdrank bleek gecontamineerd te zijn met schimmelsporen. Deze verontreiniging kon pas enkele weken na de productie worden gedetecteerd. Het bedrijf zag zich niet alleen genoodzaakt de partij terug te halen, maar ook om zijn productieactiviteiten stil te leggen om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

De bron van de contaminatie bleek uiteindelijk in het buizenstelsel van de steriele verpakkingslijn te zitten. Het bedrijf moest zijn productie zes maanden stilleggen om het proces van onderzoek, ontsmetting en vervolgtests goed af te ronden.

Verkeerde vulling in snoepgoed

De producent werd er door een buitenlandse distributeur op gewezen dat het een partij chocoladerepen had geleverd met een pindavulling in plaats van een fruitvulling zoals aangegeven op de verpakking. Zijn interne administratie gaf aan dat de repen een aantal dagen lang in de verkeerde wikkel waren verpakt. In reactie hierop organiseerde de producent een publieke terughaalactie.

Een bekende publicatie berichtte over het incident maar gaf abusievelijk aan dat het om chocoladesnoepjes ging. Bovenop de kosten van de terughaalactie en gederfde winst uit de verkoop van chocoladerepen, kreeg het bedrijf te maken met een aanzienlijke omzetdaling bij al zijn soorten chocoladesnoep.

Bacterie in kant-en-klare maaltijden

Toen consumenten ziek werden na het eten van een aantal producten bleek dat deze bacterieel verontreinigd waren. Het verantwoordelijke bedrijf haalde tonnen producten terug uit de markt. Ondanks uitgebreid onderzoek kon het bedrijf de precieze bron van de besmetting niet achterhalen.

Een overheidsinstantie breidde de schaal van de terughaalactie uit naar producten die een aantal maanden vóór het aan het licht komen van de contaminatie waren geproduceerd. Daarnaast gelastte de instantie het bedrijf om alle activiteiten stil te leggen bij de productielocatie waar de gecontamineerde producten vandaan kwamen.

Salmonella in snoepgoed

Een klein bedrijf had een grote voorraad geleverd gekregen van een ingrediënt dat met salmonella was besmet. Het bedrijf verwerkte dit ingrediënt in uiteenlopende producten, die geen van allen positief testten op salmonella. Toen het bedrijf door de leverancier op de hoogte werd gesteld van de contaminatie, zette het uit voorzorg een grootschalige terughaalactie op.

In totaal kwamen de kosten van de contaminatie (terughaalkosten, afgeschreven producten en gederfde omzet) op ca. 20% van de jaaromzet van het bedrijf. Het bedrijf kon deze schade niet verhalen, aangezien de leverancier faillissement had aangevraagd nadat deze met meervoudige claims was geconfronteerd. Het getroffen bedrijf werd ook failliet verklaard.

Vergifiting van frisdrank

Een afperser dreigde vergif in de producten van een frisdrankenproducent te stoppen tenzij het bedrijf een afkoopsom van meerdere miljoenen zou betalen. Vervolgens werden er inderdaad vergiftigde productmonsters aangetroffen, en minstens één persoon werd ernstig ziek nadat deze een gecontamineerd product had geconsumeerd.

Het geknoei vond plaats nadat de producten bij detaillisten waren afgeleverd. Het bedrijf zette een grootschalige terughaalactie op om het getroffen product uit de schappen te krijgen. Het bedrijf leed significante schades ten gevolge van terughaalkosten, afgeschreven producten en teruggelopen verkopen. De afperser werd later aangehouden.

Zuivelsporen in saus

Nadat een consument een ernstige allergische reactie kreeg werd een producent van ingeblikte sauzen erop gewezen dat er misschien zuivelsporen in zijn product zaten. Een intern onderzoek wees uit dat één van de toeleveranciers van het bedrijf veranderingen had aangebracht in de samenstelling van hun kruidenmengsel, zonder zuivelproducten op de nieuwe ingrediëntenlijst te vermelden.

De sausproducent moest duizenden dozen terughalen van producten die dit niet-vermelde zuivelallergeen bevatten.

24/7 Crisismanagement

Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beheersen van een crisis, het beperken van de schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom werkt AIG nauw samen met NSF International: crisismanagement specialisten die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor u klaar staan op het gebied van strategisch en/of operationeel crisismanagement. Lees er in onderstaande documenten meer over.

Verzekerde gebeurtenissen

 • Onvoorziene contaminatie
 • Recall op last van overheid
 • Opzettelijke contaminatie
 • Productafpersing

Dekking

 • Herlevering (waarde van product)
 • Kosten van de terughaalactie
 • Vernietigingskosten
 • Bedrijfsschade
 • Extra uitgaven (bv. extra personeel)
 • Rehabilitatiekosten

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.