Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsfouten komen overal voor, ook bij ondernemers. Een verkeerde berekening of advies kan dan al snel tot financiële schade leiden. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u in zulke situaties helpen, of het nu door u zelf is veroorzaakt of door één van uw medewerkers.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij richten ons onder meer op de onderstaande beroepsgroepen. Hiernaast zijn wij steeds bereid om de mogelijkheden te onderzoeken voor andere beroepsgroepen.

 • Accountants
 • Advocaten
 • Assurantietussenpersonen/-makelaars
 • Call centers
 • ICT bedrijven
 • Interim managers
 • Makelaars o.g.
 • Management consultants
 • Notarissen
 • Reclame-/marketing-/communicatiebureaus
 • Schade-experts
 • Technische beroepen (architecten, ingenieurs, bouwkundigen)
 • Projectdekkingen (bouw)
 • Trustkantoren
 • Werving & selectie-/detacheringbureaus

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 350,-.

Schadevoorbeelden

Accountant

Een accountantskantoor adviseert hun cliënt over de fiscale behandeling van een brandstoftoeslagregeling voor werknemers. De klant beweert dat de accountants belangrijke informatie over het beheer van de regeling hebben weggelaten en ook niet hebben gemeld dat het in werking zijnde systeem niet strookte met de belastingwetgeving.

Advocatenkantoor

Een advocatenkantoor vertegenwoordigt hun cliënt in een echtscheidingsprocedure. Uiteindelijk beweert de cliënt dat de advocaten niet met redelijke vaardigheid en zorg hebben gehandeld in haar vordering tot financiële tegemoetkoming waardoor de cliënt aanzienlijk minder kreeg dan waarop zij recht had.

IT-provider

Een IT-provider sluit een contractuele overeenkomst met een klant om een gegevensbeheersysteem te vervangen. Om verschillende redenen ontvangt de klant geen systeem dat aan de vereisten voldoet. Het contract komt tot een einde met elke partij bewerend dat zij het recht hebben om een schadevordering na te streven.

Mediabedrijf

Een mediabedrijf plaatst muziek voor een televisieadvertentie, maar gebruikt een versie van de muziek waarvoor het niet de rechten heeft en wordt geconfronteerd met maatregelen voor financieel verhaal.

In een vergelijkbare situatie werd een uitgever die betrokken is bij het publiceren van educatieve handboeken ervan beschuldigd inbreuk te maken op auteursrechten van verschillende fotografen waarvan de afbeeldingen in de boeken zijn weergegeven.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.