Bestuurdersaanprakelijkheid

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen van de bestuurder worden verhaald. Onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en het privévermogen te beschermen.

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Wij bieden oplossingen voor elk bedrijf dat een rechtspersoon is, verenigingen en stichtingen.

Voor new business geldt een maximale primaire capaciteit van € 15 miljoen.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 250,-.

Veelgestelde vragen

Wij hebben voor deze verzekering de meest gestelde vragen op een rijtje gezet zodat u als bemiddelaar de klant zo goed mogelijk verder kan helpen.

Schadevoorbeelden

Gerechtelijke actie Europese Strafhof

Bestuurders worden gedagvaard door de staande magistraat in een Europees strafrechtelijk onderzoek, waarbij de aantijging misbruik van bedrijfsmiddelen is.

Onderzoek door Europese toezichthouder

Handelingen van bestuurders worden onderzocht door een Europees toezichthoudend orgaan in verband met de excessieve besteding van publieke gelden bij zakelijke evenementen.

Onderzoek omkoping

Een bestuurder bij een dochteronderneming is het onderwerp van een onderzoek omdat deze omgekocht zou zijn om gunstige inkoopvoorwaarden voor een klant te regelen.

Onderzoek door Anti-Kartel Divisie

De Amerikaanse dochteronderneming van een Europees bedrijf en een aantal van haar bestuurders en toezichthouders worden onderzocht in verband met aantijgingen van wereldwijde pogingen tot concurrentievervalsing.

Actie door crediteuren van klant

Een dochteronderneming wordt beschuldigd te hebben samengespannen met één van haar buitenlandse klanten om diens crediteuren te misleiden. De crediteuren, die nu failliet zijn, noemden het moederbedrijf, de dochteronderneming en de bestuurders in hun zaak, met de aantijging dat deze partijen hadden samengespannen met de klant en zijn management om een valse voorstelling van zaken te geven.

Aandeelhoudersactie goedgekeurd

De aandeelhouders van een bedrijf keuren juridische actie goed tegen zijn bestuursvoorzitter en voormalige bestuurders, met de aantijging dat het bedrijf verliezen heeft geleden ten gevolge van het overboeken van fondsen naar een investeringsentiteit.

Actie ondernomen door dochterbedrijf

Een dochteronderneming van een bedrijf dient een claim in tegen zijn bestuursvoorzitter wegens schending van zijn fiduciaire verplichtingen met betrekking tot gebrekkig toezicht op de derivatentransacties van het bedrijf.

Valse en misleidende informatie

Aandeelhouders van een bedrijf dagen het voor het gerecht, met de aantijging dat het valse en misleidende informatie in zijn rapporten, persberichten en conference calls met analisten had gepresenteerd, waardoor de Level 1 American Depository Receipts en gewone aandelen van de verzekeringnemer werden verhandeld tegen kunstmatig hoge koersen.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.