Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsfouten komen overal voor, ook bij u als ondernemer. Een verkeerde berekening of advies kan dan tot financiële schade leiden. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u in zulke situaties helpen. Of het nu door u zelf is veroorzaakt of door één van uw medewerkers.

Hiervoor bent u verzekerd

  • Aansprakelijkheid voor fouten van externe deskundigen
  • Reconstructiekosten van verloren documenten
  • Kosten van verweer
  • Door een ondergeschikte opzettelijke veroorzaakte schade
  • Opzettelijk veroorzaakte smaad en laster
  • Zaak & vermogensschade, afhankelijk van beroepsgroep

Voor wie is deze verzekering?

Wij bieden standaard oplossingen voor verschillende beroepen in de commerciële dienstverlening, zoals architecten, makelaars, ICT-ers, advocaten en management consultants.

Naast de standaard beroepen bieden wij oplossingen op maat.

 

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 350,-. Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van uw beroep, jaaromzet en wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

Voorbeelden van schades

Het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade door een beroepsfout is de laatste jaren gegroeid. Door veranderingen in het juridische klimaat is men zich meer bewust dat zij schade via gerechtelijke procedures kunnen verhalen. Zelfs als dit ongegrond is kunnen de kosten om hiertegen in verweer te gaan hoog oplopen.

Advocatenkantoor

Een advocatenkantoor vertegenwoordigt hun cliënt in een echtscheidingsprocedure. Uiteindelijk beweert de cliënt dat de advocaten niet met redelijke vaardigheid en zorg hebben gehandeld in haar vordering tot financiële tegemoetkoming waardoor de cliënt aanzienlijk minder kreeg dan waarop zij recht had.

 

IT-provider

Een IT-provider sluit een contractuele overeenkomst met een klant om een gegevensbeheersysteem te vervangen. Om verschillende redenen ontvangt de klant geen systeem dat aan de vereisten voldoet. Het contract komt tot een einde met elke partij bewerend dat zij het recht hebben om een schadevordering na te streven. 

Assurantietussenpersoon

De klant van een assurantietussenpersoon bezit een restaurant dat door brand is vernietigd, maar de verzekeringsmaatschappij wijst de schade af op grond van een verkeerde voorstelling van zaken. De klant probeert het financiële verlies te verhalen op hun assurantie tussenpersoon door te beweren dat de assurantietussenpersoon de juiste feiten niet aan de verzekeraar heeft doorgegeven.

Accountant

Een accountantskantoor adviseert hun cliënt over de fiscale behandeling van een brandstoftoeslagregeling voor werknemers. De klant beweert dat de accountants belangrijke informatie over het beheer van de regeling hebben weggelaten en ook niet hebben gemeld dat het in werking zijnde systeem niet strookte met de belastingwetgeving.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.