WEGAS Plus

Als werkgever draagt u een zorgplicht voor uw medewerkers. Zij mogen van u verwachten goed verzekerd te zijn als zij deelnemen aan het verkeer en daarbij letselschade oplopen. Dit betekent dat zij hun schade vergoedt kunnen krijgen als zij betrokken zijn bij een verkeersongeval, zelfs als het hun eigen schuld is. Of er nu wel of geen sprake is van letsel, een verkeersongeval is altijd een vervelende situatie. Wij nemen graag een deel van uw zorgen weg. Zo heeft u standaard geen eigen risico.

Hiervoor bent u verzekerd

  • Schade en/of letsel tijdens woon-werkverkeer
  • Schade en/of letsel ongemotoriseerde verkeersdeelnemers
  • Standaard geen eigen risico
  • Wereldwijde dekking

Voor wie is deze verzekering?

Al uw werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, vakantiekrachten, oproepkrachten, gedetacheerden en vrijwilligers. U kunt zzp’ers aanvullend meeverzekeren.

Wat kost deze verzekering?

De premie start vanaf € 250,-.

Hoeveel premie u betaalt is onder andere afhankelijk van wat u zelf kiest als maximaal bedrag dat we uitkeren bij schade.

 

 

Voorbeelden van schades

Als één van uw werknemers bij een verkeersongeval schade veroorzaakt kan u als werkgever aansprakelijk zijn. Dit kan zware financiële gevolgen hebben. Met WEGAS Plus bent u bij aansprakelijkheid van de werkgever standaard verzekerd voor zaak- en personenschade tot € 2.500.000,-.

Eénzijdig verkeersongeval (2008)

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Ongeval met auto-ambulance (2008)

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Materieel werkgever (2010)

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Postbezorger (2011)

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

 

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.