Skip Navigation
 

Over AIG

AIG wereldwijd

De wereld verandert constant.

Daarom kijken wij als bedrijf altijd vooruit. Wij verbeteren continu onze producten en diensten, omdat de risico’s waar onze klanten aan blootgesteld worden ook voortdurend veranderen.

AIG ontwikkelt innovatieve oplossingen voor vandaag én morgen, zodat onze klanten de toekomst altijd met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat zie je terug in ons productaanbod, dat wordt ondersteund door de kennis en deskundigheid van onze acceptatie- en claims medewerkers.

American International Group, Inc. is een toonaangevende verzekeraar op het gebied van schadeverzekeringen met meer dan 63.000 werknemers in ruim 130 landen en jurisdicties.

AIG Europe Limited is een dochteronderneming van American International Group, Inc. En AIG is de handels- en marketingnaam van de algemene verzekeringsactiviteiten van AIG wereldwijd, inclusief AIG Europe Limited.

 

AIG in Nederland

Het Nederlandse kantoor staat ingeschreven in de KvK van Rotterdam,  bevindt zich in Capelle aan den IJssel en opereert onder de handelsnaam AIG Europe, Netherlands. Het is opgericht in 1974 en telt inmiddels meer dan 120 enthousiaste en deskundige medewerkers.

AIG werkt met professionele verzekeringsmakelaars- en tussenpersonen en veel van onze programma’s worden in directe samenwerking met de klant ontwikkeld.

Wij zijn er trots op zowel een aantal van de grootste Nederlandse bedrijven als vele MKB ondernemingen tot onze klant te mogen rekenen.

Wij bieden een nuchtere, pragmatische en flexibele aanpak, zowel bij de acceptatie van risico’s als de behandeling van schaden.

Onze wereldwijde vertegenwoordiging stelt ons in staat om internationale programma’s alsmede complexe aansprakelijkheidsrisico’s te kunnen behandelen, maar tegelijkertijd zijn wij ook de geschikte partner voor middelgrote bedrijven. Hierdoor kunnen wij voor een groot deel van de markt passende verzekeringsoplossingen aanbieden.

 

Routebeschrijving AIG

Route naar AIG Europe, Netherlands

Contractstermijn

AIG Europe, Netherlands onderschrijft de door het Verbond van Verzekeraars aangenomen "Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade - en inkomensverzekeringen".  Deze gedragscode voorziet in een aantal rechten voor de consument inzake de opzeggingsmogelijkheid en duurtijd van de particuliere verzekeringsovereenkomst. U vindt de gedragscode op de website van het verbond van verzekeraars.

AIG Europe Limited

Rechtspersoon opgericht naar het recht van Engeland en Wales. Vennootschapsnummer: 01486260. Gevestigd in The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Het Nederlands bijkantoor van AIG Europe Limited, handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218 te (2909 LK) Rotterdam. Correspondentieadres: Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. KVK Rotterdam nummer: 56375700. Tel.: +31 (0)10 453 54 55 Fax: +31 (0)10 452 85 02.

 

Toezichthouder

AIG Europe Limited heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority en is gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (registratie nummer 202628). U kunt deze informatie ook nazien op de website van de Financial Conduct Authority.

Volmacht

AIG Europe, Netherlands (hierna AIG) biedt schadeverzekeringen aan via onafhankelijke bemiddelaars en via gevolmachtigde agenten (volmacht).

 

Gevolmachtigde agenten

Deze zogenaamde gevolmachtigde agenten hebben van AIG de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders namens AIG verzekeringsproducten aan te bieden. In alle gevallen blijft AIG de risicodrager. Een gevolmachtigde agent is onafhankelijk van AIG en kan naast verzekeringsproducten van AIG ook voor verzekeringsproducten van andere verzekeraars kiezen. Een verplichting om verzekeringen in volmacht bij AIG onder te brengen bestaat er niet.

 

Werkzaamheden gevolmachtigde agenten

De gevolmachtigde agent werkt zoals een verzekeraar en neemt derhalve diens werkzaamheden grotendeels over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de incasso en in bepaalde gevallende de schadebehandeling. De gevolmachtigde agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval AIG. Een gevolmachtigde agent werkt altijd met een bemiddelaar, die de advisering aan de eindklant verzorgt en die door haar is aangesteld. Dit kan enkel haar eigen bemiddelaar zijn (huisvolmacht) of dit kunnen diverse externe bemiddelaars zijn (service provider). Het aanspreekpunt voor de relatie bij volmacht is de gevolmachtigde agent of de aangestelde bemiddelaar.

 

Regulering gevolmachtigde agenten

Een gevolmachtigde agent dient te beschikken over de vereiste vergunningen en deze worden regelmatig getoetst. Ook worden de vergunningen geregistreerd bij de AFM, de Nederlandse toezichthouder. Tevens zijn veel gevolmachtigde agenten aangesloten bij een branchevereniging, zoals de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

 

Overzicht

AIG geeft volmachten uit aan gevolmachtigde agenten voor zakelijke schadeverzekeringen. Dit omvat de volgende productgroepen: Personal Insurance (Collectieve Ongevallen, Zakelijke Reis, SVV en WEGAS), Financial Lines (Bestuurdersaansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid en Cyber), Specialty (Land- en Werkmaterieel) Casualty en Property. In bijgesloten overzicht treft u een lijst aan met door AIG aangestelde gevolmachtigde agenten.

 

Contact

Voor overige/nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Volmacht van AIG. Dit kan telefonisch (010-4535455) of per e-mail (volmachten@aig.com).