Skip Navigation
 

Cyber in 60 Seconds

Organisaties baseren hun activiteiten steeds meer op data en netwerken. Hierdoor kan de schade toenemen als er een cyberincident plaatsvindt. Onze cyberverzekering biedt standaard en optionele dekkingsmodules, zodat uw polis aan al uw eisen kan voldoen.

Onderstaande Cyber in 60 Seconds filmpjes laten zien hoe uw polis wordt opgebouwd en waarom deze modules van belang zijn.

 

Cyber in 60 Seconds

First Response

Hulp in de meest kritische periode

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Incident Management

Na een cyberincident is er veel voor nodig om jouw bedrijf weer up-and-running te krijgen

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Boetes & Aansprakelijkheid

Dekking voor claims van derden

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Netwerkonderbreking

Dekt verlies in netto inkomen en bijkomende vaste kosten

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Netwerkonderbreking: Outsourcers

Uitbreiding van de standaard module Netwerkonderbreking

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Netwerkonderbreking: Systeemuitval

Uitbreiding van de standaard module Netwerkonderbreking

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Electronisch Data Incident

Dekking voor schade aan uw computersysteem

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Digitale Media

Verzekerd tegen de gevolgen van inbreuk op intellectueel eigendom

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Cyberafpersing

Biedt dekking als u slachtoffer wordt van afpersing

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Telefoonhacking

Vergoedt de telefoonkosten door ongeoorloofd toegang tot uw telefoonsysteem

Bekijk in 1 minuut

Cyber in 60 Seconds

Computercriminaliteit

Vergoedt de financiële schade door fraudeleuze overboekingen bij een cyberincident

Bekijk in 1 minuut