Bestuurdersaansprakelijkheid

Beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle lening of het stopzetten van activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen van de bestuurder worden verhaald. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt om de advocaatkosten in die situaties te voldoen en het privévermogen te beschermen.

De juiste dekking en dienstverlening

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld op basis van verschillende gronden. Denk bijvoorbeeld aan onbehoorlijke taakvervulling, misleidende voorstelling van zaken in de jaarrekening, het niet tijdig voldoen aan bepaalde verschuldigde premies of belastingen of een onrechtmatige daad. Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden voor dit tekortschieten. 

Bescherming van het privévermogen

Als u aansprakelijk gesteld wordt voor een verkeerd besluit, kan de schade op uw privévermogen verhaald worden. Met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u hiertegen beschermd. Zo blijft uw privévermogen onaangetast.

Verjaring

Omdat bestuursfouten pas na 5 jaar verjaren, kunt u zich bij ons ook verzekeren als u inmiddels geen bestuurder meer bent. Wij kunnen dan de schade door een fout in het verleden vergoeden. Dit geldt alleen voor schades die gemeld worden na de ingangsdatum van uw verzekering en als het voorval niet eerder bij u bekend was.

Vrije advocaatkeuze

U bent verzekerd tegen de verdedigingskosten vanaf het begin van de procedure. U bent hierbij volledig vrij in de keuze van uw advocaat.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Standaard verzekerd voor:

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Automatisch dekking voor (nieuwe) dochtermaatschappijen
  • Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders
  • Verdedigingskosten
  • Kosten in noodgevallen
  • Kosten onderzoek en vooronderzoek
  • Public Relations kosten

Wie zijn er verzekerd?

Deze aansprakelijkheid geldt voor de hele raad van bestuur, raad van commissarissen en toezichthouders van een N.V. en B.V, maar ook voor een stichting, vereniging of coöperatie.

Welke informatie hebben wij nodig

Voor bedrijven in het  MKB-segment met een omzet van EUR 100M of lager is het invullen van het inventarisatieformulier in de meeste gevallen voldoende voor een offerte-aanvraag. Of aanvullende informatie nodig is, kunt u terugvinden op het inventarisatieformulier. 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet verzekerd? Lees het in onze verzekeringskaarten.

Broker Toolkit

Makelaars vinden alle informatie om succesvol met ons samen te werken in de AIG Broker Toolkit.

Gerelateerde documenten

Bekijk alle documenten voor deze verzekering.